Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԱԴ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ԱԴԱԹ, ի (բրբ.) 1. Обычай, адат. Հին ադաթ старый обычай. 2. տե՛ս Սովորություն։
ԱԴԱՄԱԹԶԵՆԻ, նու (բսբ.) Бананник, банан (растение).
ԱԴԱՄԱԹՈՒԶ, թզի Банан (плод).
ԱԴԱՄԱԼՈՒՅՍ, ի (բրբ.) Рассвет, заря.
ԱԴԱՄԱԽՆՁՈՐ, ի (կզմխս.) Адамово яблоко, кадык.
ԱԴԱՄԱՄԵՐԿ, ա. Совершенно голый, в костюме Адама.
ԱԴԱՄԱՄՈՒԹ, մթի (բրբ.) 1. Предрассветная мгла. 2. Кромешная тьма, беспросветная тьма. ◊ Ադամամութը կոխեց наступила темнота, надвинулась кромешная тьма.
ԱԴԱՄԱՆԴ, ի Бриллиант, брильянт.
ԱԴԱՄԱՆԴԱԶԱՐԴ, ա. Бриллиантовый, брильянтовый, украшенный бриллиантом (бриллиантами).
ԱԴԱՄԱՆԴԱԿՈՒՌ, ա. Бриллиантовый, брильянтовый.
ԱԴԱՄԱՆԴԱՇՈՂ ա. Сверкающий, как бриллиант.
ԱԴԱՄԱՆԴԱՓԱՅԼ ա. Сверкающий, как бриллиант.
ԱԴԱՄԱՆԴԵ, ա. Бриллиантовый, брильянтовый.
ԱԴԱՄԱՆԴԵՂԵՆ, ի Бриллиантовые, брильянтовые украшения.
ԱԴԱՄԱՆԴՅԱ, տե՛ս Ադամանդե:
ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐ, ի Администратор.
ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՑԻԱ, տե՛ս Վարչություն:
ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ, ա. Азербайджанский. Ադրբեջանական ժողովուրդ азербайджанский народ.
ԱԴՐԲԵՋԱՆԵՐԵՆ 1. գ. Азербайджанский язык. 2. ա. Азербайджанский (о языке). 3. մ. По-азербайджански, на азербайджанском языке.
ԱԴՐԲԵՋԱՆՈՒՀԻ, հու Азербайджанка.
ԱԴՐԲԵՋԱՆՑԻ, ցու Азербайджанец.
<<    Browsing page 1 of 1    >>