Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԲԿ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ԲԿԱԽԵՂԴ, միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. Բկախեղդ անել удушить, задушить, Բկախեղդ լինել удушиться, задушиться.
ԲԿԱՅԻՆ, ա. Горловой.
ԲԿԱՑԱՎ, ի (բժշկ.) Болезнь горла.
ԲԿԼԱՏ, (բրբ.) 1. ա. Обжорливый (разг.), прожорливый, ненасытный, жадный. 2. գ. Обжора, объедала, прорва (прост.).
ԲԿԼԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բրբ.) Обжорство, обжорливость, прожорливость, ненасытность, жадность.
ԲԿԼԻԿ, տե՛ս Բկլատ։
ԲԿԼԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Բկլատություն։
<<    Browsing page 1 of 1    >>