Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԳՑ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ԳՑԵԼ, եցի 1. Бросать, бросить, кидать, кинуть. Քար գցել бросить камень. 2. Ронять, уронить. 3. Накидывать, накинуть. Շալն ուսերին գցել накинуть шаль на плечи. 4. Расстилать, расстелить, стелить, постелить. Անկողինը գցել постелить постель. 5. Перекладывать, переложить. 6. Вставлять, вставить. Ապակիները գցել Вставить стёкла. 7. Забрасывать, забросить, девать, деть. 8. Походить, быть похожим. Հորը գցել походить на отца. 9. Опрокидывать, опрокинуть. Մի թաս գցել опрокинуть рюмочку. 10. Сваливать, свалить, свергать, свергнуть. ◊ Իրար (մեկը մյուսից) վրա գցել сваливать друг на друга. Արմատ գցել, Բերանը բան գցել, Գլխի գցել, Գործի գցել, Դեն գցել, Ետ գցել, Կարգի գցել, Կռիվ գցել, Ձայնը գլուխը գցել, Ձեռք գցել, Ճանապարհ գցել, Միտքը գցել, Պատիվը գցել, Սեղան գցել, Ստվեր գցել, Վիճակ գցել, Քար գցել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԳՑՈՎԻ, ա. 1. Сладкий, внакладку (о чае). Գցովի թեյ чай внакладку. 2. Посаженный, посеянный. Գցովի անտառ посаженный, посеянный лес.
ԳՑՎԵԼ, վեցի 1. Бросаться, кидаться. 2. Стелиться. 3. Вставляться.
<<    Browsing page 1 of 1    >>