Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԴՌ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ԴՌԱԼ տե՛ս Դռռալ։
ԴՌԴՌԱԼ տե՛ս Դռռալ։
ԴՌԴՌԱՆ, տե՛ս Դռռան։
ԴՌԴՌԱՑՆԵԼ, տե՛ս Դռռալ։
ԴՌԴՌՈՑ, տե՛ս Դռռոց։
ԴՌԻ, ա. (բրբ.) 1. Немного недоваренный. 2. (փխբ.) Бойкий, живой, бодрый (о людях преклонного возраста). ◊ Դռի-դռի ածել, Դռի-դռի խաղացնել донимать, изводить.
ԴՌՆԱԳԼՈՒԽ, տե՛ս Դրանդի։
ԴՌՆԱԹԱԿ, ի Дверной молоток.
ԴՌՆԱԿ, ի 1. Дверца, дверка. 2. Калитка. 3. Леток.
ԴՌՆԱՀԱՐ, տե՛ս Դռնաթակ։
ԴՌՆԱՊԱՀ, ի 1. Привратник, швейцар. 2. Дворник.
ԴՌՆԱՊԱՆ, ի Дворник.
ԴՌՆԱՏԱԿ, ի Подворотня.
ԴՌՆԱՓԱԿ, Ի Засов, задвижка.
ԴՌՆԲԱՑ 1. ա. Открытый. Դռնբաց ժողով открытое собрание. 2.ա. Гласный, публичный. 3. մ. При открытых дверях, публично. Գործը լսվում է դռնբաց дело слушается при открытых дверях.
ԴՌՆԵԴՈՒՌ, միայն Հետևյալ կապակցությունների մեջ. Դռնեդուռ գցել пустить по миру, выгнать, Դռնեդուռ ընկնել| 1) Попрошайничать, стучаться в двери, просить милостыню, 2) Обходить все дома.
ԴՌՆՉԱԼ, աց Гудеть, тарахтеть.
ԴՌՆՉԱՆ, ա. Гудящий, тарахтящий.
ԴՌՆՉՅՈՒՆ ի Грохот, грохотание, тарахтение, гудение.
ԴՌՆՉՈՑ ի Грохот, грохотание, тарахтение, гудение.
ԴՌՆՓԱԿ 1. ա. Закрытый. Դռնփակ նիստ закрытое заседание. 2. ա. Негласный. 3. մ. При закрытых дверях. Հարցը քննել դռնփակ обсудить вопрос при закрытых дверях.
ԴՌՈՒԹ ի (հնց.) 1. Приступ, атака. 2. Бег, прыжок. ◊ Դռութ տալ идти на приступ.
ԴՌՈՒՅԹ ի (հնց.) 1. Приступ, атака. 2. Бег, прыжок. ◊ Դռութ տալ идти на приступ.
ԴՌՌԱԼ, աց Гудеть, издавать гул.
ԴՌՌԱՆ, ա. Гудящий.
ԴՌՌԱՑՆԵԼ, տես Դռռալ։
ԴՌՌՈՑ, ի Гул, гудение.
<<    Browsing page 1 of 1    >>