Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԹՅ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ԹՅՈՒ, ձ. Փու! Тьфу!
ԹՅՈՒՆԱՁՈՒԿ, ձկան (կենդբ.) Скумбрия, макрель.
ԹՅՈՒՆԻԿ, ի (կենդբ.) Скумбрия, макрель.
ԹՅՈՒՆՈՍ, ի ձկան (կենդբ.) Тунец.
ԹՅՈՒՐ, ա. Превратный, искажённый, ошибочный, Ложный. Թյուր պատկերացում превратное представление.
ԹՅՈՒՐԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Недосмотр. 2. տե՛ս Թյուրիմացություն։
ԹՅՈՒՐԸՄԲՌՆՈՒՄ, նման Недопонимание.
ԹՅՈՒՐԻՄԱՑԱԲԱՐ մ․ По недоразумению.
ԹՅՈՒՐԻՄԱՑՈՐԵՆ մ․ По недоразумению.
ԹՅՈՒՐԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Недоразумение. Թյուրիմացությամբ по недоразумению. ◊ Թյուրիմացության զոհ դառնալ делаться (стать) жертвой недоразумения. Թյուրիմացության մեջ ընկնել впасть в заблуждение. Թյուրիմացության մեջ գցել ввести в заблуждение.
ԹՅՈՒՐՔ, ի Тюрк.
ԹՅՈՒՐՔԱԿԱՆ, ա. Тюркский.
<<    Browsing page 1 of 1    >>