Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԼՎ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ԼՎԱԴԵՂ, տե՛ս Լվափոշի։
ԼՎԱԼ, տե՛ս Լվանալ։
ԼՎԱԽՈՏ, ի (բսբ.) Блошница.
ԼՎԱԾԱՂԻԿ, տե՛ս Երիցուկ։
ԼՎԱՆԱԼ, լվացի 1. Мыть, помыть, вымыть. 2. Унывать, умыть. 3. Размывать, размыть. 4. Стирать, постирать, выстирать. 5. Омывать, омыть. 6. Смывать, смыть. 7. Промывать, промыть. ◊ Արյունը արյունով լվանալ, Արյունի ջրով լվանալ, Գլուխը լվանալ և այլն, տե՛ս արտահայտությունների առաջին բառերի տակ։
ԼՎԱՑԱՐԱՆ, ի Умывальник.
ԼՎԱՑԱՐԱՐ, ի Прачка.
ԼՎԱՑԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Стирка.
ԼՎԱՑԱՐԱՐՈՒՀԻ, հու Прачка.
ԼՎԱՑՈՒՄ, ցման 1. Мытьё, мойка. 2. Умывание. 3. Размывание, размыв. 4. Стирка, стирание. 5․ Омывание, омовение. 6. Смывание, смывка (спец.). 7. Промывание, промывка.
ԼՎԱՑՎԵԼ, վեցի 1. Мыться, 2. Умываться, умыться. 3. Стираться, выстираться. 4. Смываться. 5. Промываться.
ԼՎԱՑՔ, ի Стирка. ◊ Լվացքի հեղուկ стиральная жидкость. Լվացք անել стирать.
ԼՎԱՑՔԱՇՈՐ, ի Бельё в стирку.
ԼՎԱՑՔԱՋՈՒՐ, չրի 1. Грязная вода, помой. 2. Вода для стирки. ◊ Գլխին լվացքաջուր թափել облить помоями.
ԼՎԱՑՔԱՏՈՒՆ, տան Прачечная.
ԼՎԱՑՔԱՐԱՐ, տե՛ս Լվացարար։
ԼՎԱՑՔԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Լվացարարություն։
ԼՎԱՓՈՇԻ, շու Персидский порошок.
ԼՎԻՃ, ի (կենդբ.) Филлоксера.
ԼՎԼՎԱԼ, ացի (բրբ.) 1. Ныть, скулить. 2. Жить в изобилии, кататься как сыр в масле.
<<    Browsing page 1 of 1    >>