Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԽՇ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ԽՇԱԼ, տե՛ս Խշշալ։
ԽՇԽՇԱԼ, աց Шуршать, зашуршать, шелестеть, зашелестеть.
ԽՇԽՇԱԼԵՆ, մ. (բրբ.) Шурша, шелестя.
ԽՇԽՇԱԼԻ 1. տե՛ս Խշխշան։ 2. մ. Шурша, шелестя.
ԽՇԽՇԱՆ, ա. Шуршащий, шелестящий.
ԽՇԽՇԱՑՆԵԼ, ցրի Шелестеть, зашелестеть, шуршать, зашуршать (чем).
ԽՇԽՇՅՈՒՆ տե՛ս Խշշյուն։
ԽՇԽՇՈՑ տե՛ս Խշշյուն։
ԽՇԽՇՈՒԿ ի Мука, боль.
ԽՇԽՇՈՒՆ, տե՛ս Խշխշան։
ԽՇԽՇՈՒՔ ի Мука, боль.
ԽՇԿԵԼ, եց (բրբ.) Вянуть, завянуть, жухнуть, пожухнуть.
ԽՇԿՎԵԼ, վեց (բրբ.) Вянуть, завянуть, жухнуть, пожухнуть.
ԽՇՅՈՒՆ, տե՛ս Խշշյուն։
ԽՇՇԱԼ, ալ 1. Шелестеть, шуршать. 2. Шуметь. Ջուրը խշշում է вода шумит. Ականջներս խշշում են в ушах шумит.
ԽՇՇԱՆՔ, տե՛ս Խշշոց։
ԽՇՇԱՑՆԵԼ, ցրի Шелестеть, шуршать (чем).
ԽՇՇՅՈՒՆ ի Шелест, шуршанье, шорох.
ԽՇՇՈՑ ի Шелест, шуршанье, шорох.
ԽՇՈՒՐ 1. տե՛ս Փշուր։ 2. տե՛ս Խռիվ 1 նշան.։
ԽՇՏԵԼ, եցի Кольнуть, ткнуть.
ԽՇՏԻ, տոլ 1. Соломенный тюфяк. 2. Чердачное помещение для слуг. 3. Подстилка (для собаки, кошки).
ԽՇՏԻԿ1, ի Штык.
ԽՇՏԻԿ2 տես Խշտի։
ԽՇՏԻՔ տես Խշտի։
ԽՇՏՅԱԿ տես Խշտի։
ԽՇՐԵԼ, եցի Раздроблять, раздробить, крошить, раскрошить.
ԽՇՐՎԵԼ վեց Раздробляться, раздробиться, крошиться, раскрошиться.
ԽՇՐՏԱԼ, ա. Шуршать, зашуршать,
ԽՇՐՏԱՆ, ա. Шуршащий.
ԽՇՐՏԱՑՆԵԼ, ցրի Шуршать (чем).
ԽՇՐՏԵԼ, տե՛ս Խշրել։
ԽՇՐՏՅՈՒՆ ի Шуршание.
ԽՇՐՏՈՑ ի Шуршание.
ԽՇՐՏՈՒՔ ի Шуршание.
ԽՇՐՏՎԵԼ վեց Раздробляться, раздробиться, крошиться, раскрошиться.
<<    Browsing page 1 of 1    >>