Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԾՊ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ԾՊԱՑՆԵԼ, ցրի Чмокать, чмокнуть, причмокивать, причмокнуть.
ԾՊԵՂ, ի (բրբ.) Стропило.
ԾՊԵՂԱԿԱԼ, ի (բրբ.) Матица.
ԾՊԾՊԱՑՆԵԼ, ցրի Почмокивать.
ԾՊԾՊՈՑ, ի Чмоканье.
ԾՊՊԱՑՆԵԼ, տե՛ս Ծպացնել։
ԾՊՊՈՑ, ի Чмоканье.
ԾՊՏԱԼ, ացի Пикнуть, пискнуть.
ԾՊՏԱՆՔ, ի Маскировка,
ԾՊՏԵԼ, եցի 1. Маскироваться, замаскироваться. 2․ Скрывать, скрыть. 3. տե՛ս Ծպտվել։
ԾՊՏԻ, տե՛ս Ծպտյալ։
ԾՊՏՅԱԼ 1. ա. Маскированный, замаскированный. 2. ա. Маскирующий. 3. ա․ Показной, притворный. 4. մ. Инкогнито.
ԾՊՏՈՑ, տե՛ս Ծպտուն։
ԾՊՏՈՒՄ, տման Маскирование, маскировка.
ԾՊՏՈՒՆ, ի Писк, Звук. ◊ Ծպտունը կտրեց՝ կտրվեց замолкнуть. Մեկի ծպունը կտրել заткнуть глотку (кому). Ծպտուն հանել пикнуть.
ԾՊՏՎԵԼ, վեց 1. Маскироваться, замаскироваться. 2. (հզվդ․) Скрываться, скрыться. 3. Избегать, избежать.
<<    Browsing page 1 of 1    >>