Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՀՊ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՀՊԱՏԱԿ 1. գ. Подданный. 2. (փխբ.) Подвластный.
ՀՊԱՏԱԿԱԳՐԵԼ, եցի Натурализовать.
ՀՊԱՏԱԿԱԳՐՈՒՄ, րման Натурализация.
ՀՊԱՏԱԿԱԳՐՎԵԼ, վեց Натурализоваться.
ՀՊԱՏԱԿԵՑՆԵԼ, ցրի Подчинять, подчинить, покорять, покорить.
ՀՊԱՏԱԿԵՑՈՒՄ, ցման Подчинение, покорение.
ՀՊԱՏԱԿԵՑՎԵԼ, վեց Подчиняться, покоряться.
ՀՊԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Подданство. 2․ Подчинение, подвластность, покорность.
ՀՊԱՏԱԿՈՒՄ, կման Повиновение, покорность.
ՀՊԱՏԱԿՎԵԼ, վեց Подчиняться, покоряться, повиноваться.
ՀՊԱՐԳԵԼՔ, ի Табу.
ՀՊԱՐՏ, ա. 1. Гордый, горделивый. 2. Высокомерный.
ՀՊԱՐՏԱԲԱՐ, մ. 1. Гордо, горделиво. 2. Высокомерно.
ՀՊԱՐՏԱԽՈՀ ա․ Гордый, высокомерный.
ՀՊԱՐՏԱՄԻՏ ա․ Гордый, высокомерный.
ՀՊԱՐՏԱՆԱԼ, ացա 1. Гордиться, испытывать гордость за кого, что. 2. Возгордиться, загордиться.
ՀՊԱՐՏԱՆՔ, տե՛ս Հպարտություն։
ՀՊԱՐՏԱՑՆԵԼ, ցրի Делать, сделать гордым.
ՀՊԱՐՏՈՐԵՆ, մ. 1. Гордо, горделиво. 2. Высокомерно.
ՀՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гордость, горделивость.
ՀՊԵԼ, եցի 1. Прикасаться, прикоснуться. 2. Прижимать, прижать, прикладывать, приложить.
ՀՊՈՒՄ, հպման Прикосновение, соприкосновение, контакт, прикладывание, прижим.
ՀՊՎԵԼ, վեց Льнуть, прильнуть, прижиматься, прижаться.
<<    Browsing page 1 of 1    >>