Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՂԱ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՂԱԶ, տե՛ս Սագ։
ՂԱԶԱԽ1, ի Казах.
ՂԱԶԱԽ2, տե՛ս Կազակ։
ՂԱԶԱԽԱԿԱՆ, ա. Казахский.
ՂԱԶԱԽԵՐԵՆ 1. գ. Казахский язык. 2. ա. Казахский (о языке). 3. մ. По-казахски, на казахском языке.
ՂԱԶԱՆ, ի (բրբ.) Казан.
ՂԱԼԱԹ, միայն Ղալաթ անել կապակցության մեջ. Сделать глупость, свалять дурака.
ՂԱԼԱՄ, ի (բրբ.) Тростниковое перо, калам.
ՂԱԼԲ, ա. (բրբ.) 1. Фальшивый. 2. Нечестный. ◊ Ղալբ մարդ нечестный, фальшивый, неискренний человек.
ՂԱԼԲՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բրբ.) 1. Фальшь. 2. Нечестность.
ՂԱԼԻԱՆ, ի Кальян.
ՂԱԼԻԲ, ի (բրբ.) Колодка, форма.
ՂԱԼԻՄ, ի (բրբ.) Калым.
ՂԱԼՄԱՂԱԼ, ի (բրբ.) Шум и гам. ◊ Ղալմաղալ անել шуметь, поднять шум.
ՂԱՄԲԱՐ, ի (հնց.) 1. Фонарь, фонарик. 2. Лампада.
ՂԱՄԻՇ, տե՛ս Եղեգ։
ՂԱՅԹԱՆ, ի Гайтан (обл.), кручёный шнур или тесьма.
ՂԱՅԼԱՆ, տե՛ս Նարգիլե։
ՂԱՅՄԱԽ ի (բրբ.) Каимак.
ՂԱՅՄԱՂ ի (բրբ.) Каимак.
ՂԱՆԶԻԼ, ի (բսբ.) Черемша.
ՂԱՉԱՂ, ի (բրբ.) 1. Беглец, беглый. 2. Разбойник. ◊ Ղաչաղ ընկնել՝ դառնալ уйти в бега, стать беглецом, беглым, разбойником.
ՂԱՉԱՂՈՒԹՑՈՒՆ, թյան (բրբ.) Разбой, разбойничество.
ՂԱՍԱԲ, տե՛ս Մսավաճառ։
ՂԱՎ, ի Трут.
ՂԱՎԱԼ, ի (բրբ.) Бубен.
ՂԱՎՈՒՐՄԱ, յի (բրբ.) Каурма (сваренное, затем зажаренное и залитое жиром мясо для зимнего хранения).
ՂԱՐԱՖԻԼ, ի (բսբ.) Кануфер, канупер.
ՂԱՐԻԲ (խսկց.) Странник, покинувший родину, родное село в поисках заработка (отходник).
ՂԱՐԻԲՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (խսկց.) Странничество, скитания в поисках заработка, отходничество.
<<    Browsing page 1 of 1    >>