Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՂԺ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՂԺԺԱԼ, աց (բրբ.) Визжать.
ՂԺԺԱՆ, ա. (բրբ.) Визгливый.
ՂԺԺՈՑ, ի (բրբ.) Визг.
ՂԺՂԺԱԼ, տե՛ս Ղժժալ։
ՂԺՂԺՈՑ, տե՛ս Ղժժոց։
ՂԺՎԺԱԼ ացի (բրբ.) 1. տե՛ս Ղժժալ։ 2. Кишеть, копошиться.
ՂԺՎԺՈՑ, ի 1. Гам, гвалт. 2. Суетня.
<<    Browsing page 1 of 1    >>