Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՂՈ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՂՈՂԱՆՋ, տե՛ս Ղողանջյուն։
ՂՈՂԱՆՋԱՁԱՅՆ, ա. Звенящий.
ՂՈՂԱՆՋԵԼ, եց 1. Звенеть. 2․ Звонить, бить в колокол.
ՂՈՂԱՆՋՅՈՒՆ Звон.
ՂՈՂԱՆՋՈՒՄ, ջման Звон.
ՂՈՂԱՆՋՈՒՆ, ա. Звенящий.
ՂՈՆԱՂ ի (բրբ․) Гость.
ՂՈՉ (բրբ.) 1. գ. Баран. 2. ա․ (փխբ)․ Удалой, храбрый.
ՂՈՉԱՂ, ա. (բրբ.) Удалой, храбрый.
ՂՈՉԱՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բրբ.) Удальство, храбрость.
ՂՈՒԹԻ (բրբ.) 1 Сундук, сундучок. 2. Гроб.
ՂՈՒԹԻԿ (բրբ) 1 Сундук, сундучок. 2. Гроб.
ՂՈՒԼ, ի (բրբ.) Раб.
ՂՈՒՄԱՇ (բրբ.) 1. գ. Шёлковая материя, шёлк. 2, ա. (փխբ.) Нежный, тонкий.
ՂՈՒՆՂՈՒՆԱԼ, աց (բրբ.) Ворковать, заворковать.
ՂՈՒՆՂՈՒՆՈՑ, ի (բրբ.) Воркование.
ՂՈՒՇ, ղշի (բրբ.) 1. Птица. 2. Голубь.
ՂՈՒՌՈՒՇ (բրբ.) Куруш (мелкая турецкая монета).
ՂՈՒՐԱՆ (կրոն.) Коран.
<<    Browsing page 1 of 1    >>