Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՃԳ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՃԳՆԱԶԳԵՍՏ ա. (կրոն) 1. Посвятивший себя отшельничеству, подвижничеству. 2. Облечённый во власяницу.
ՃԳՆԱԶԳՅԱՑ ա. (կրոն) 1. Посвятивший себя отшельничеству, подвижничеству. 2. Облечённый во власяницу.
ՃԳՆԱԺԱՄ, ի Кризис
ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ, ա. 1. Кризисный. 2. Критический.
ՃԳՆԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Отшельничество, подвижничество.
ՃԳՆԱԿՅԱՑ 1. գ. Отшельник. 2. ա. Живущий как отшельник, отшельнической жизнью.
ՃԳՆԱՍԵՐ, ա. 1. (հնց.) Терпеливый. 2. (կրոն.) Склонный к отшельничеству.
ՃԳՆԱՎՈՐ, ի (կրոն.) Аскет, отшельник, подвижник, скитник, затворник.
ՃԳՆԱՎՈՐԱԿԱՆ, ա. Аскетический, отшельнический, подвижнический.
ՃԳՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (կրոն.) Аскетизм, отшельничество, подвижничество.
ՃԳՆԱՎՈՐՈՒՀԻ, հու Отшельница, подвижница, затворница.
ՃԳՆԱՐԱՆ, ի (կրոն.) Скит.
ՃԳՆԵԼ, եցի 1. Отшельничать. 2. (փխբ.) Силиться. 3. (փխբ.) Корпеть. 4. (փխբ.) Напрасно стараться.
ՃԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ճգնավորություն։
<<    Browsing page 1 of 1    >>