Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՃՌ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՃՌԱԼ, տե՛ս Ճռռալ։
ՃՌԱՑՆԵԼ, տե՛ս Չռռացնել։
ՃՌԱՔԱՂ, ի (հնց.) Сбор остатков урожая.
ՃՌԵԿ, տե՛ս Ճռիկ։
ՃՌԶԱԾ, ա. Чахлый.
ՃՌԹՈՑ, ի Скрип, хруст.
ՃՌԻԿ, ի (բրբ.) Сверчок.
ՃՌԻՆՉ, ի Скрип.
ՃՌՃՌԱԼ, աց 1. Скрипеть, заскрипеть, скрипнуть, трещать, затрещать, хрустеть, захрустеть. 2. Стрекотать, застрекотать.
ՃՌՃՌԱՆ, ա. Трескучий, скрипучий, хрустящий.
ՃՌՃՌԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Скрипеть, заскрипеть (чем-л.). 2. Стрекотать, застрекотать, трещать, затрещать.
ՃՌՃՌՈՑ, ի 1. Скрип, хруст. 2. Стрекот, стрекотание, стрекотня.
ՃՌՆՉԱԼ, աց 1. Скрипеть, заскрипеть. 2. Стонать, застонать, кряхтеть, закряхтеть.
ՃՌՆՉՅՈՒՆ ի Скрип, скрипение.
ՃՌՆՉՈՑ ի Скрип, скрипение.
ՃՌՆՉՑՈՒՆ, ա. Скрипящий.
ՃՌՈՑ, տե՛ս Ճռռոց։
ՃՌՌԱԼ, աց 1. Скрипеть, заскрипеть. 2. Кряхтеть.
ՃՌՌԱՆ, ա. Скрипучий.
ՃՌՌԱՑՆԵԼ, ցրի Скрипеть, заскрипеть, скрипнуть (чем-либо).
ՃՌՌՈՑ, ի 1. Скрип. 2. Стрекот.
ՃՌՎՈՂ, տե՛ս Ճռվողյուն։
ՃՌՎՈՂԵԼ, եցի Щебетать, защебетать, чирикать, зачирикать.
ՃՌՎՈՂՅՈՒՆ, ի Щебетание, чириканье.
ՃՌՎՈՂՈՒՆ, ա. Щебечущий, чирикающий.
ՃՌՎՌՈՑ, ի Щебет.
<<    Browsing page 1 of 1    >>