Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՄԳ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՄԳԱԳՈՐՇ, ա. Темно-бурый.
ՄԳԱՄՈՐԹ, ա. Темнокожий.
ՄԳԱՆԱԼ, ացավ Темнеть.
ՄԳԱՑՆԵԼ, ցրի Темнить, затемнить, сделать тёмным.
ՄԳԴԱԿ, ի Стёжка.
ՄԳԴԱԿԵԼ, եցի (բրբ.) Стегать, выстегать.
ՄԳԼԱԾ, տե՛ս Բորբոսնած։
ՄԳԼԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Բորբոսնածոլթյուն։
ՄԳԼԱՀԱՄ, տե՛ս Բորբոսահամ։
ՄԳԼԱՀՈՏ, տե՛ս Բորբոսահոտ։
ՄԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Смуглость.
<<    Browsing page 1 of 1    >>