Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՄԽ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՄԽԱԼ, աց Дымить, дымиться, чадить, коптить.
ՄԽԱԽԱՌՆ, ա. Смешанный с дымом, задымлённый,
ՄԽԱԿՈԼՈԼ, ա. Задымлённый.
ՄԽԱՀԱՄ, տե՛ս Ծխահամ։
ՄԽԱՀՈՏ, ի Чад, запах дыма.
ՄԽԱՄԱԾ, ա. Окутанный дымом.
ՄԽԱՆ, տե՛ս Ծխան։
ՄԽԱՇԱՂԱԽ, ա. Дымный, смешанный с дымом.
ՄԽԱՊԱՏ, տե՛ս Ծխապատ։
ՄԽԵԼ1, եցի 1. Вонзать, вонзить, всаживать, всадить. 2. Калить, закаливать.
ՄԽԵԼ2, տե՛ս Մեխել։
ՄԽԻԹԱՐ, տե՛ս Մխիթարություն։
ՄԽԻԹԱՐԱԿԱՆ, ա. Утешительный.
ՄԽԻԹԱՐԱՆՔ, ի Утешение.
ՄԽԻԹԱՐԵԼ, եցի Утешать, утешить.
ՄԽԻԹԱՐԵԼԻ, ա. Утешаемый.
ՄԽԻԹԱՐԻՉ, տե՛ս Մխիթարական։
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 1. ա. Мхитаристский (орден,). 2. Мхитарист, член ордена братьев мхитаристов.
ՄԽԻԹԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Утешение.
ՄԽԻԹԱՐՎԵԼ, վեց Утешаться, утешиться.
ՄԽԼՈՒ, ի (բրբ.) Глазунья.
ՄԽՄԽԱԼ, աց Дымить.
ՄԽՈՏ, ա. Дымный, закоптелый.
ՄԽՈՏՎԵԼ, վեց Коптиться, закоптиться,
ՄԽՈՑ, ի (տեխ.) Поршень.
ՄԽՈՑԱԿՈԹ, ի (տեխ.) Шток.
ՄԽՈՑԱՁԵՎ, ա. Подобный поршню.
ՄԽՈՑԱՁՈՂ, տե՛ս Մխոցակոթ։
ՄԽՈՑԱՄԱՏ, ի (տեխ.) Поршневой палец.
ՄԽՈՑԱՅԻՆ ա. Поршневой, поршневый.
ՄԽՈՑԱՎՈՐ ա. Поршневой, поршневый.
ՄԽՈՒՄ, ի Закалка (металлов).
ՄԽՈՒՆ, ա. (հնց.) Закалённый.
ՄԽՎԵԼ, տե՛ս Մխրճվել։
ՄԽՐՃԵԼ, եցի (բրբ.) Вонзать, вонзить, втыкать, воткнуть.
ՄԽՐՃՈՒՄ, ճման Втыкание.
ՄԽՐՃՎԵԼ, վեց Вонзаться, вонзиться, втыкаться, воткнуться, врезываться, врезаться.
<<    Browsing page 1 of 1    >>