Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՄԿ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՄԿԱՆ, ի (կենդբ.) Мышца, мускул.
ՄԿԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. (բժշկ.) Миологический.
ՄԿԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բժշկ.) Миология.
ՄԿԱՆԱԹՈՒԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բժշկ.) Миостения.
ՄԿԱՆԱԽՏ, ի (բժշկ.) Мышечная болезнь, миалгия.
ՄԿԱՆԱԿՈՒՌ, ա. Мускулистый, мускулистый.
ՄԿԱՆԱՀՅՈՒՍՎԱԾՔ, ի Мускулатура.
ՄԿԱՆԱՅԻՆ, ա. Мышечный, мускульный.
ՄԿԱՆԱՑԱՎ, ի Мышечная боль, миальгия.
ՄԿԱՆԵՂ, ա. Мускулистый, мускулистый.
ՄԿԱՆԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мускулистость.
ՄԿԱՆՈՒՆՔ, ի Мускулатура, мускулы.
ՄԿԱՆՈՒՏ, ա. Мускулистый, мускулистый.
ՄԿԿԱԼ, աց Блеять (о козе).
ՄԿԿՈՑ, ի Блеяние (козье).
ՄԿՆԱԼՈՌ, ի Лакмус.
ՄԿՆԱԼՈՌԱՅԻՆ, ա. Лакмусовый.
ՄԿՆԱԿԵՐ, ա. Съеденный, изъеденный мышами.
ՄԿՆԱԿԵՐՊ, ա. Мышеобразные.
ՄԿՆԱՀԱՐՍՆՈՒԿ, տե՛ս Աքիս։
ՄԿՆԱՀՈՏ, ի Мышиный запах.
ՄԿՆԱՅԻՆ, ա. Мышиный.
ՄԿՆԱՍՈԽ, ի (բսբ.) Пролеска.
ՄԿՆԱՏԱՄ, ի (բժշկ.) Стригущий лишай.
ՄԿՆԱՐՋ, տե՛ս Արջամուկ։
ՄԿՆԴԵՂ, ի Мышьяк.
ՄԿՆԻԿ, ի Мышка.
ՄԿՆԿԵՐ, տե՛ս Մկնակեր։
ՄԿՆՈՌ, ի Чирей, фурункул.
ՄԿՆՈՐՍ, ի Мышелов.
ՄԿՆՈՐՍԱԿԱՆ, ա. Мышеловный.
ՄԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ловля мышей.
ՄԿՐԱՏ, ի Ножницы.
ՄԿՐԱՏԱՁԵՎ, ա. Подобный ножницам, наподобие ножниц.
ՄԿՐԱՏԵԼ, եցի Резать, разрезать ножницами.
ՄԿՐԱՏՎԵԼ, վեց Резаться ножницами.
ՄԿՐՏԵԼ, եցի Крестить, окрестить.
ՄԿՐՏԻՉ, ա. (կրոն.) Креститель.
ՄԿՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Крещение. ◊ Մկրտություն ստանալ принять, получить крещение.
ՄԿՐՏՈՒՄ, աման Крещение.
ՄԿՐՏՎԵԼ, վեց Креститься, принять крещение.
<<    Browsing page 1 of 1    >>