Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՄՆ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՄՆԱԼ, ացի 1. Оставаться, остаться. 2. Пребывать, быть, пробыть. ◊ Աչքը վրան՝ մեջը մնաց что-то приглянулось, но не досталось. Ետ մնալ отставать. Աչքը դուռը՝ ճամփան մնալ заждаться. Բերանը բաց մնալ удивиться, опешить. Ու՞ր մնաց куда делся? Մնաս՝ մնաք բարով счастливо оставаться. Ուր մնաց թե не говоря уже, куда там.
ՄՆԱՅՈՒՆ, ա. Постоянный.
ՄՆԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Постоянство.
ՄՆԱՑԱԾ 1. ա., Остальной. 2. գ. Остальное.
ՄՆԱՑԱԿԱՆ, ա. Долговечный, стойкий, прочный, устойчивый.
ՄՆԱՑՅԱԼ 1. ա. Остальной. 2. գ. Остальное.
ՄՆԱՑՆԵԼ, ցրի Оставлять, оставить.
ՄՆԱՑՈՐԴ, ի Остаток.
ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ, ա. Остаточный.
ՄՆԱՑՈՒԿ, ի 1. Пережиток. 2. տե՛ս Թափոն։
ՄՆԱՑՈՒԿԱՅԻՆ, ա. 1. Пережиточный. 2. տե՛ս Թավան։
ՄՆՁՈՒՐ, ի (բրբ.) 1. Пепел. 2. Огарок.
ՄՆՁՐԵԼ, եց (բրբ.) Выжигать, выжечь (о траве, посевах).
ՄՆՋԱԽԱՂ, ի Пантомима.
ՄՆՋԱԽՈՍ, ա. Объясняющийся при помощи мимики и жестов.
ՄՆՋԱՆԱԼ, ացա 1. Неметь, онеметь. 2. Замолчать, безмолвствовать.
ՄՆՋԻԿ 1. ա. Немой. 2. ա. Молчаливый, безмолвный. 3. մ. Молчаливо, безмолвно.
ՄՆՋԿԱՏԱԿ տես Մնջախաղ։
ՄՆՋԿԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ տես Մնջախաղ։
ՄՆՋՈՏ, ի Грязнуля.
ՄՆՋՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Немота.
<<    Browsing page 1 of 1    >>