Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՇՅ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՇՅՈՒՂ, շղի 1. Тонкая ветка, веточка. 2. Соломина, соломинка. ♢ Ուրիշի աչքի շյուղը տեսնում է, իր աչքի գերանը չի տեսնում в чужом глазу соломинку видит, в своём и бревна не замечает.
ՇՅՈՒՂԱԽՈՏ, ի (բսբ.) Овсяница.
<<    Browsing page 1 of 1    >>