Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՈԽ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՈԽ, ի 1. Злоба. 2.Месть. ♢ Ոխը հանել (առնել) отомстить. Ոխ պահել затаить злобу, месть.
ՈԽԱԿԱԼ, ա. 1. Злобный. 2. Злопамятный.
ՈԽԱԿԱԼԵԼ, եցի Таить, затаить злобу, желать отомстить.
ՈԽԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Злопамятство, злопамятность.
ՈԽԱՊԱՀ, տե՛ս Ոխակալ։
ՈԽԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ոխակալություն։
ՈԽԱՌՈՒ, ա. Мстительный.
ՈԽԵՐԻՄ, ա. Заклятый, кровный. ♢ Ոխերիմ թշնամի заклятый, кровный враг.
<<    Browsing page 1 of 1    >>