Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՉԼ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՉԼԱՎ, ի (բրբ.) Жидкая каша.
ՉԼԻԿ, տե՛ս Չիլիկ։
ՉԼԻՆԻ, միայն Չլինի թե կապակցության մեջ. как бы не..., чего доброго, никак, может быть.
ՉԼՄՓԱԼ, ացի (խսկց.) 1. Шлёпнуться. 2. Плеснуться, плескануться (прост.).
ՉԼՄՓԱՑՆԵԼ, ցրի (խսկց.) 1. Шлёпать, шлёпнуть. 2. Плескать, плеснуть.
ՉԼՄՓՈՑ, ի (խսկց.) 1. Шлёпанье, шлепок. 2. Плеск.
ՉԼՄՓՉԼՄՓԱԼ, աց (խսկց.) 1. Шлёпать, шлёпаться. 2. Плескать, плескаться.
ՉԼՄՓՉԼՄՓԱՑՆԵԼ, ցրի (խսկց.) 1. Пошлёпывать. 2. Поплёскивать.
ՉԼՄՓՉԼՄՓՈՑ, ի (խսկց.) 1. Шлёпанье. 2. Плескание.
ՉԼՆԵՄ-ՉԻՄԱՆԱՄ եղնկ. բառ (խսկց.) И не думай! Не смей и думать! Не приведи бог! Чтоб я этого не слышал!
ՉԼՈՄՓ, բնաձ. 1. Шлёп. 2. Плеск.
ՉԼՈՒՏ (բրբ.) 1. ա. Голый. 2. գ. Голодранец.
ՉԼՊՏՈՒՐԻԿ, տե՛ս ԽատուտիկՆ
<<    Browsing page 1 of 1    >>