Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՌՄ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՌՄԲԱԲԵԿՈՐ, ի Осколок снаряда, бомбы.
ՌՄԲԱԿԻՐ, (ռազմ.) 1. գ. Бомбардировщик, бомбовоз (устар., разг.). 2. ա. Бомбардировочный.
ՌՄԲԱԿՈԾ, ա. Разбомблённый, бомбардированный.
ՌՄԲԱԿՈԾԵԼ, երի 1. Бомбардировать. 2. Бомбить, разбомбить.
ՌՄԲԱԿՈԾԻՉ, ի (ռազմ.) Бомбардировщик.
ՌՄԲԱԿՈԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Бомбардировка, бомбардирование. 2. Бомбёжка (разг.).
ՌՄԲԱԿՈԾՈՒՄ, ծման 1. Бомбардировка, бомбардирование. 2. Бомбёжка (разг.).
ՌՄԲԱԿՈԾՎԵԼ, վեց 1. Бомбардироваться. 2. Бомбиться (разг.).
ՌՄԲԱՀԱՐ, ա. Разбомблённый, бомбардированный.
ՌՄԲԱՀԱՐԵԼ, տե՛ս Ռմրակոծել։
ՌՄԲԱՀԱՐՈՒՄ, տե՛ս Ռմբակոծում։
ՌՄԲԱՁԻԳ 1. ա. Бомбардировочный. 2. գ. Бомбомёт. ♢ Ռմբաձիգ բզեզ (կենդբ.) жук-бомбардир.
ՌՄԲԱՅԻՆ, ա. Бомбовый, бомбовой.
ՌՄԲԱՆԵՏ, տե՛ս Ռմբաձիգ։
ՌՄԲԱՆԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Бомбометание.
ՌՄԲԱՊԱՍՏԱՐԱՆ, ի Бомбоубежище.
ՌՄԲԱՐԿՈՒ 1. ա. Бомбосбрасывающий. 2. գ. Бомбосбрасыватель. 3. գ. (սպորտ.) Бомбардир.
ՌՄԲԱՔԱՐ, ի (հնց.) Каменное ядро.
ՌՄԲԸՆԿԵՑ, ի (պատմ.) Катапульта.
<<    Browsing page 1 of 1    >>