Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՌՆ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՌՆԳԱԲԶԵԶ, ի Жук-носорог.
ՌՆԳԱԽՈՍ, ա. Гнусавый, гнусливый (разг.).
ՌՆԳԱԽՈՍԵԼ, եց Гнусавить, гнусить (разг.).
ՌՆԳԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гнусавость, гнусливость (разг.).
ՌՆԳԱԿԱԼ, ի Намордник.
ՌՆԳԱԿԱՆ, ա. (հզվդ ) Носовой, назальный.
ՌՆԳԱՀՈՒՐ, ա. Огнедышащий.
ՌՆԳԱՁԱՅՆ 1. ա. Гнусавый, гнусливый (разг.). 2. մ. Гнусаво, гнусливо (разг.).
ՌՆԳԱՅԻՆ, ա. Носовой, назальный (спец.). ♢ Ռնգային հնչյուններ носовые, назальные звуки.
ՌՆԳԱՅՆԱՆԱԼ, ցավ Назализироваться, назализоваться.
ՌՆԳԱՅՆԱՑՆԵԼ, ցրի Назализировать, назализовать.
ՌՆԳԱՅՆԱՑՈՒՄ, ցման Назализация.
ՌՆԳԱՅՆԱՑՎԵԼ, վեց Назализироваться, назализоваться.
ՌՆԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Назальность.
ՌՆԳԵՂՋԵՐԱՀԱՎ, ի Птица-носорог, клюворог, калао.
ՌՆԳԵՂՋՅՈՒՐ, ի (կենդբ.) Носорог.
<<    Browsing page 1 of 1    >>