Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՍՓ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՍՓԱԾԱՆԵԼԻ Покрывало.
ՍՓԱԾԱՆՎԵԼ, վեց (հնց.) Кутаться, укутываться, укутаться.
ՍՓՅՈՒՌ, ա. Рассеянный, разбросанный, раскиданный.
ՍՓՅՈՒՌՔ, ի (հվքկ.) Армянские колонии за рубежом.
ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ, ի Армянин из зарубежной армянской колонии.
ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Зарубежные армяне.
ՍՓՅՈՒՌՔԱՑԻՐ, ա. Рассеянный за рубежом (об армянах, живущих в зарубежных колониях).
ՍՓՈՓ, տե՛ս Սփոփանք։
ՍՓՈՓԱԿԱՆ, տե՛ս Սփոփիչ։
ՍՓՈՓԱՆՔ, ի 1. Утешение, утеха. 2. Отрада.
ՍՓՈՓԱՐԱՐ, տե՛ս Սփոփիչ։
ՍՓՈՓԵԼ, եցի Утешать, утешить.
ՍՓՈՓԻՉ 1. ա. Утешительный. 2. գ. Утешитель.
ՍՓՈՓՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Սփոփանք։
ՍՓՈՓՈՒՄ, փման Утешение.
ՍՓՈՓՎԵԼ, վեցի Утешаться утешиться.
ՍՓՌԱԲՈՒՅՍ, ի (բսբ.) Стланик.
ՍՓՌԵԼ, եցի 1. Стлать, расстилать, разостлать. 2. Рассыпать, рассыпать.
ՍՓՌՈՑ, ի 1. Скатерть. 2. Покрывало.
ՍՓՌՈՒՄ, ռման Растилание, расстилка, расстил.
ՍՓՌՎԵԼ, վեցի Стлаться, расстилаться, разостлаться.
ՍՓՐԹՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Бледность.
ՍՓՐԹՆԵԼ, եցի Бледнеть, побледнеть.
ՍՓՐԹՆՈՒՄ, նման Побледнение.
<<    Browsing page 1 of 1    >>