Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՍՔ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՍՔԱՆՉԱԳԵՂ, ա. Восхитительный, дивный.
ՍՔԱՆՉԱՆԱԼ, ացա Восторгаться, восхищаться, восхититься, очаровываться, очароваться.
ՍՔԱՆՉԱՆՔ, ի Восторг, восхищение, очарование.
ՍՔԱՆՉԱՏԵՍ, ա. Восхитительный, очаровательный, обворожительный.
ՍՔԱՆՉԱՑՆԵԼ, ցրի Восторгать, восхищать, восхитить, очаровывать, очаровать.
ՍՔԱՆՉԱՑՈՒՄ, ցման Восторг, восхищение, очарование.
ՍՔԱՆՉԵԼԱԳԵՂ, տե՛ս Սքանչագեղ։
ՍՔԱՆՉԵԼԱԳՈՐԾ, տե՛ս Հրաշագործ։
ՍՔԱՆՉԵԼԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Հրաշագործության։
ՍՔԱՆՉԵԼԱԿԵՐՏ, ա. Дивный, великолепный (о форме).
ՍՔԱՆՉԵԼԱՀՐԱՇ, ա. Изумительный, очаровательный, прелестный.
ՍՔԱՆՉԵԼԱՇՈՒՔ 1. ա. Роскошный. 2. մ. Роскошно.
ՍՔԱՆՉԵԼԱՊԱՏՈՒՄ, տե՛ս Հրաշապատում։
ՍՔԱՆՉԵԼԱՊԵՍ, մ. Восхитительно.
ՍՔԱՆՉԵԼԱՏԵՍ Սքանչատես։
ՍՔԱՆՉԵԼԱՏԵՍԻԼ Սքանչատես։
ՍՔԱՆՉԵԼԱՐՎԵՍՏ, ա. Искусный.
ՍՔԱՆՉԵԼԻ, ա. Дивный, чудесный, чудный, восхитительный, прелестный, очаровательный, упоительный.
ՍՔԱՆՉԵԼԻՈՐԵՆ, մ. Дивно, чудесно, чудно, восхитительно, очаровательно, прелестно.
ՍՔԱՆՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Очарование, восхитительность.
ՍՔԱՆՉԵԼԻՔ, ի Чудо, диво, прелесть.
ՍՔԵՄ, ի (եկեղ.) Ряса.
ՍՔԵՄԱԶՈՒՐԿ (եկեղ.) 1. ա. Расстриженный. 2. գ. Расстрига.
ՍՔԵՄԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (եկեղ.) Принятие духовного сана.
ՍՔԵՄԱՎՈՐ, ի (եկեղ.) Духовное лицо.
ՍՔԵՄԱՎՈՐԵԼ, եցի Посвятить в духовный сан.
ՍՔԵՄԱՎՈՐՎԵԼ, վեցի (եկեղ. հնց.) Принимать, принять духовный сан.
ՍՔՈՂ, տե՛ս Քող։
ՍՔՈՂԱՐԿԵԼ, տե՛ս Քողարկել։
ՍՔՈՂԵԼ, եցի 1. Прикрывать, прикрыть. 2. Вуалировать, завуалировать.
ՍՔՈՂՈՒՄ, ղման 1. Прикрывание, прикрытие. 2. Вуалирование.
ՍՔՈՂՎԵԼ, վեցի 1. Прикрываться, прикрыться. 2. Вуалироваться, завуалироваться.
<<    Browsing page 1 of 1    >>