Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՏՄ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՏՄԱՐԴ, տե՛ս Տմարդի։
ՏՄԱՐԴԱԲԱՐ, տե՛ս Տմարդորեն։
ՏՄԱՐԴԻ, ա. Бесчеловечный, нечеловечный, неблагородный, нечестный. Տմարդի արարք неблагородный, нечестный, подлый поступок.
ՏՄԱՐԴՈՐԵՆ, մ. Бесчеловечно, нечестно.
ՏՄԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Бесчеловечность, нечеловечность, неблагородство, нечестность.
ՏՄԲՏՄԲԱԼ, ացի Трястись.
ՏՄԲՏՄԲԱՑՆԵԼ, ցրի Трясти. Գլուխը տմբտմբացնել грясти головой.
<<    Browsing page 1 of 1    >>