Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

Ր

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
Ր, 1. Тридцать вторая буква армянского алфавита. 2. Числовое значение — 5000, пятитысячный.
ՐԱԲԲԻ, տե՛ս Ռաբբի:
ՐՈԴԻՆ, ի (բրբ.) Ступа (деревянная).
ՐՈՊԵ, ի Минута. ♢ Րոպե առ րոպե с минуты на минуту. Րոպեի ազդեցության տակ поддавшись минутному порыву. Րոպեից օգտվել воспользоваться моментом. Րոպեն բաց թողնել (ձեռքից) упускать, упустить момент. Րոպեն կորցնել, տե՛ս Րոպեն բաց թողնել: Ամեն րոպեն 1) ежеминутно, 2) поминутно, 3) с минуты на минуту. (Ամեն ) րոպեն թանկ է каждая минута дорога. Այս րոպեիս сию минуту. Մի րոպեում в одну минуту. Նույն րոպեին в одну и ту же минуту, в ту же минуту. Ուզած րոպեին в любой момент.
ՐՈՊԵԱԲԱՐ, մ. 1. В ту же минуту, моментально. 2. На миг.
ՐՈՊԵԱԿԱՆ, ա. Минутный.
ՐՈՊԵԱՉԱՓ, մ. С минуту.
ՐՈՊԵԱՊԵՍ, տե՛ս Րոպեաբար:
ՐՈՊԵԱՍԼԱՔ, ի Минутная стрелка.
ՐՈՊԵԱՑՈՒՅՑ 1. գ. Минутная стрелка. 2. ա. Минутный. 
<<    Browsing page 1 of 1    >>