Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՓՏ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՓՏԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гнилость.
ՓՏԱՄԱՆՐԷ, ի (հոգն.) Гнилостные бактерии, гнилостные микробы.
ՓՏԵԼ, եց 1, Гнить, прогнивать, прогнить, загнивать, загнить, сгнивать, сгнить. 2. Тлеть, истлевать, истлеть.
ՓՏԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Гноить, сгнаивать, сгноить, загнаивать, загноить. 2. Растлевать, растлить.
ՓՏԵՑՈՒՑԻՉ, ա. 1. Гнилостный. 2.(փխբ.) Тлетворный.
ՓՏՆԵԼ, եցի (բրբ.) Хаять (прост.) охаивать, охаять (прост.).
ՓՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гнилость.
ՓՏՈՒՄ, տման Гниение, загнивание, тление.
ՓՏՎԱԾՔ, ի Гниль, тлен, тлень.
<<    Browsing page 1 of 1    >>