Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՕՂ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՕՂ, ի 1. Серьга. 2. Обруч. 3. Аркан. 4. Обод. 5. Кольцо. 6. Петля. ◊ Ականջին օղ անել зарубить (себе) на носу (или на лбу); зарубить в памяти; наматывать, намотать (себе) на ус.
ՕՂԱԳՈՏԻ, տու Обод.
ՕՂԱԶՐԱՀ, ի (պատմ.) Кольчуга.
ՕՂԱԹՈԿ, ի Аркан.
ՕՂԱԿ, ի 1. Кольцо. 2. Петля. 3. Звена. ◊ Օղակը սեղմել сжимать кольцо. Կախարդական օղակ заколдованный круг.
ՕՂԱԿԱՁԵՎ 1. ա. Кольцевидный, кольцеобразный. 2. մ. Кольцеобразно.
ՕՂԱԿԱՅԻՆ, ա. Звеньевой.
ՕՂԱԿԱՎԱՐ, ի Звеньевой.
ՕՂԱԿԱՎԱՐՈՒՀԻ, հու Звеньевая.
ՕՂԱԿԱՎՈՐ, ա. 1. Кольцевой. 2. Кольчатый. Օղակավոր որդ кольчатый червь.
ՕՂԱԿԱՎՈՐԵԼ, եցի Кольцевать, окольцовывать, окольцевать.
ՕՂԱԿԱՎՈՐՈՒՄ, րման Кольцевание, окольцовывание,
ՕՂԱԿԵԼ, եցի 1. Оцеплять, оцепить. 2. Кольцевать, , окольцовывать, окольцевать. 3. Окружать, окружить.
ՕՂԱԿՈՒՄ, ի և կման Оцепление.
ՕՂԱՁԵՎ, տե՛ս Օղակաձև։
ՕՂԱՊԱՐԱՆ, ի Аркан.
ՕՂԱՎՈՐ, տե՛ս Օղակավոր։
ՕՂԵԳՈՐԾ, ի Винокур.
ՕՂԵԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. Винокуренный.
ՕՂԵԳՈՐԾԱՐԱՆ, ի Винокуренный завод.
ՕՂԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Винокурение.
ՕՂԵՎԱՃԱՌ, ի Виноторговец.
ՕՂԵՏՈՒՆ, տան Кабак, трактир.
ՕՂԻ, ղու և ի Водка. ◊ Օղի կոնծել, Օղի տնկել глушить водку. Օղի քաշել гнать водку.
ՕՂԿԱՊ, ի 1. Обруч. 2. Аркан.
<<    Browsing page 1 of 1    >>