Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՖՈ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՖՈԼԳԱ, յի Фольга.
ՖՈԼԻԱՆՏ, ի Фолиант.
ՖՈԿՈՒՍ1, տե՛ս Կիզակետ։
ՖՈԿՈՒՍ2, տե՛ս Ձեռնածություն։
ՖՈԿՈՒՍՆԻԿ, տե՛ս Ձեռնածու։
ՖՈՅԵ, տե՛ս Ճեմասրահ։
ՖՈՆ, ի Фон.
ՖՈՆԴ, ի Фонд. ◊ Ոսկե ֆոնդ золотой фонд.
ՖՈՆԵՄԱ, տե՛ս Հնչույթ։
ՖՈՆՈԳՐԱՖ, տե՛ս Ձայնագիր։
ՖՈՆՈԼՈԳԻԱ, տե՛ս Հնչույթաբանություն։
ՖՈՍԳԵՆ, ի Фосген.
ՖՈՍՖԱՏ, ի Фосфат.
ՖՈՍՖՈՐ, ի Фосфор.
ՖՈՍՖՈՐԱԹԹՈՒ, թթվի Фосфорная кислота.
ՖՈՍՖՈՐԱՅԻՆ, ա. Фосфорный.
ՖՈՍՖՈՐԱՇՈՂ, ա. Фосфорический, фосфоресцирующий.
ՖՈՍՖՈՐԱՔԱՐ, ի (քիմ.) Апатит.
ՖՈՍՖՈՐԻՏ, ի Фосфорит.
ՖՈՏՈ 1. տե՛ս Լուսանկար։ 2. տե՛ս Լուսանկարչատուն։
ՖՈՏՈԱՊԱՐԱՏ, ի Фотоаппарат.
ՖՈՏՈԹՂԹԱԿԻՑ, կցի Фотокорреспондент.
ՖՈՏՈԺԱՊԱՎԵՆ, ի Фотоплёнка.
ՖՈՏՈԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ, յի Фотолаборатория.
ՖՈՏՈՀԵՌԱԳԻՐ, գրի Фототелеграмма.
ՖՈՏՈՄԵՏՐ, տե՛ս Լուսաչափ։
ՖՈՏՈՄՐՑՈՒՅԹ, ի Фотоконкурс
ՖՈՏՈՌԵՊՈՐՏԱԺ, ի Фоторепортаж.
ՖՈՏՈՍԻՆԹԵԶ, ի Фотосинтез.
ՖՈՏՈՍԻՐՈՂ, ի Фотолюбитель.
ՖՈՏՈՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ, ի Фотовыставка.
ՖՈՏՈՑՈՒՑԱՓԵՂԿ, ի Фотовитрина.
ՖՈՏՈՔԻՄԻԱ, յի Фотохимия.
ՖՈՐԴԻԶՄ, ի (տնտ.) Фордизм.
ՖՈՐԶԱՑ, ի Форзац.
ՖՈՐՄԱԼ, տե՛ս Ձևական։
ՖՈՐՄԱԼԻԶՄ, տե՛ս Ձևամոլություն։
ՖՈՐՄԱԼԻՆ, ի Формалин.
ՖՈՐՄԱԼԻՍՏ, տե՛ս Ձևամոլ։
ՖՈՐՄԱՏ, ի Формат.
ՖՈՐՄԱՑԻԱ, յի Формация.
ՖՈՐՈՒՄ, ի Форум.
ՖՈՐՏԵՊԻԱՆՈ, տե՛ս Դաշնամուր։
ՖՈՒԳԱ, յ ի (երժշտ.) Фуга.
ՖՈՒԳԱՍ, ի Фугас.
ՖՈՒՆԻԿՈՒԼՅՈՐ, ի Фуникулёр.
ՖՈՒՆԿՑԻԱ, յի Функция.
ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ, ա. Функциональный.
ՖՈՒՆՏ1, Фунт, русская мера веса (409,5 г). 2. Фунт, английская мера веса (453,6 г).
ՖՈՒՆՏ2, միայն Ֆունտ ստերլինգ կապակցության մեջ. фунт стерлингов.
ՖՈՒՏ, տե՛ս Ոտնաչափ։
ՖՈՒՏԲՈԼ, ի Футбол.
ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ, ի Футбольный.
ՖՈՒՏԲՈԼԱՍԵՐ, Болельщик футбола.
ՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏ, ի Футболист.
ՖՈՒՏՈՒՐԻԶՄ, ի Футуризм.
ՖՈՒՏՈՒՐԻՍՏ, ի Футурист.
ՖՈՒՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ, ա. 1. Футуристический. 2. Футуристский.
ՖՈՒՐԱԺ, ի Фураж.
ՖՈՒՐԱԺԱՅԻՆ, ա. Фуражный.
ՖՈՒՐԻԱ, յի (դիցբ.) Фурия.
ՖՈՒՐՅԵՐԻԶՄ, ի Фурьеризм.
ՖՈՒՐՅԵՐԻՍՏ, ի Фурьерист.
ՖՈՒՐՈՐ, ի Фурор. ◊ Ֆուրոր հանել произвести фурор.
<<    Browsing page 1 of 1    >>