Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԲԶԿՏԵԼ, եցի 1. Раздирать, разодрать, разрывать, разорвать на клочки. Շները քիչ էր մնում բզկտեին նրան собаки чуть не разодрали его. Կոշիկները բզկտել разодрать обувь. 2. (փխբ.) Трепать, терзать, растерзать. Նրա անունը շարունակ բզկտում են թերթերում его имя постоянно треплют в газетах. ◊ Իրար բզկտել грызться, вздорить.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԲԶԿՏԵԼ, եցի 1. Раздирать, разодрать, разрывать, разорвать на клочки. Շները քիչ էր մնում բզկտեին նրան собаки чуть не разодрали его. Կոշիկները բզկտել разодрать обувь. 2. (փխբ.) Трепать, терзать, растерзать. Նրա անունը շարունակ բզկտում են թերթերում его имя постоянно треплют в газетах. ◊ Իրար բզկտել грызться, вздорить.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ