Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԳՐՈՂ2, ի 1․ Чёрт, дьявол, злой дух. 2. Ангел смерти. ◊ Գրող ու մահ, Գրող ու ցավ пропади (пропадай) пропадом․ Գրողը քեզ տանի, Գրողի բաժին (փայ) դառնաս՝ լինես, Գրողի գաս, Գրողի ծոցը մտնես чтобы чёрт, дьявол и т. п. тебя, вас. его и т. п. побрал! Գրողը տանի чёрт побери! Գրող ուտես чтоб тебе подавиться․ Գրողի ծոցը գնաս (թռչես) чтоб ты сдох! Գրողի տարած, Գրողի բաժին проклятый. Գրողը քեզ հետ, Գրողը նրա հետ чёрт с тобой, чёрт с ним.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԳՐՈՂ2, ի 1․ Чёрт, дьявол, злой дух. 2. Ангел смерти. ◊ Գրող ու մահ, Գրող ու ցավ пропади (пропадай) пропадом․ Գրողը քեզ տանի, Գրողի բաժին (փայ) դառնաս՝ լինես, Գրողի գաս, Գրողի ծոցը մտնես чтобы чёрт, дьявол и т. п. тебя, вас. его и т. п. побрал! Գրողը տանի чёрт побери! Գրող ուտես чтоб тебе подавиться․ Գրողի ծոցը գնաս (թռչես) чтоб ты сдох! Գրողի տարած, Գրողի բաժին проклятый. Գրողը քեզ հետ, Գրողը նրա հետ чёрт с тобой, чёрт с ним.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ