Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԴԱՌՆ ա. 1. Горький. Դառը համ ունենալ горчить. 2․ Горестный. 3. Едкий, злой. ◊ Դառն աղքատ է гол, как сокол. Դառն արտասուքներ горькие слёзы. Դառն հոգս՝ վիշտ՝ ցավ злая тоска, злое горе. Դառն օրեր чёрные дни. Դառը ճակատագիր горькая судьба (доля). Դառը պտուղները ճաշակել пожинать горькие плоды.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԴԱՌՆ ա. 1. Горький. Դառը համ ունենալ горчить. 2․ Горестный. 3. Едкий, злой. ◊ Դառն աղքատ է гол, как сокол. Դառն արտասուքներ горькие слёзы. Դառն հոգս՝ վիշտ՝ ցավ злая тоска, злое горе. Դառն օրեր чёрные дни. Դառը ճակատագիր горькая судьба (доля). Դառը պտուղները ճաշակել пожинать горькие плоды.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ