Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԻՐԵՆ, դ. Себя, себе. ◊ Իրեն գտնել найти себя. Իրեն գցել՝ նետել броситься, кинуться. Իրեն դրստել разбогатеть. Իրեն թույլ տալ позволять, позволить себе. Իրեն-իրեն сам собой. Իրեն կորցնել растеряться. Իրեն հավաքել подтянуться. Իրեն տեսնել обеспечить себя. Իրեն ուտել беситься. Իրեն քաշել вымогать. Իրենով անել 1) присвоить, 2) привлечь на свой сторону.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԻՐԵՆ, դ. Себя, себе. ◊ Իրեն գտնել найти себя. Իրեն գցել՝ նետել броситься, кинуться. Իրեն դրստել разбогатеть. Իրեն թույլ տալ позволять, позволить себе. Իրեն-իրեն сам собой. Իրեն կորցնել растеряться. Իրեն հավաքել подтянуться. Իրեն տեսնել обеспечить себя. Իրեն ուտել беситься. Իրեն քաշել вымогать. Իրենով անել 1) присвоить, 2) привлечь на свой сторону.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ