Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԱԼՅՈՒՐ, ի 1. Мука. Ցորենի ալյուր пшеничная мука. Կարտոֆիլի ալյուր картофельная мука. 2. (փխբ.) Тонкий порошок, пудра. ◊ Ալյուր աղալ молоть муку. Ալյուրը մաղել՝ մաղը կախել кончил дело-гуляй смело. Հարյուր մաղից ալյուր ատել пройти огонь и воду и медные трубы.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԱԼՅՈՒՐ, ի 1. Мука. Ցորենի ալյուր пшеничная мука. Կարտոֆիլի ալյուր картофельная мука. 2. (փխբ.) Тонкий порошок, пудра. ◊ Ալյուր աղալ молоть муку. Ալյուրը մաղել՝ մաղը կախել кончил дело-гуляй смело. Հարյուր մաղից ալյուր ատել пройти огонь и воду и медные трубы.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ