Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՈՒԺ, ի 1. Сила. 2. Мощь. 3. Крепость. 4. Плодородие. 5. Усилие. ◊ ՈՒԺ անել делать усилие, усилия. Ուժ առնել 1) ободриться, ожить, 2) делать усилие, усилия, 3) взять разгон. Ուժ գործադրել՝ գործ դնել применить силу. Ուժ գտնել найти в себе силы. Ուժ(ը) (ուժերը) հավաքել собрать силы, собраться с силами, с силой. Ուժ ներշնչել 1) придать силу, 2) вдохновить, воодушевить. Ուժ չխնայել не жалеть сил. Ուժ չունենալ нет сил, силы, не находить (в себе) силы, сил. Ուժ ստանալ 1) получить помощь, подмогу, 2) войти в силу. Ուժ տալ 1) придать силу, 2) оказать помощь, поддержку, 3) привести в действие, 4) делать усилие, усилия, 5) налечь, 6) вдохновить, воодушевить. Ուժ ունենալ 1) быть сильным, 2) быть в силах, в силе. Ուժ ու կող անել 1) натужиться, напрячься, сделать усилие, 2) набраться храбрости, собраться с духом. Ուժերը (ուժը) լարել напрячь все силы. Ուժերը խնայել беречь силы. Ուժերը ծախսել потратить силы, энергию. Ուժերը կշռել взвесить силы. Ուժերը հավաքել, տե՛ս Ուժը հավաքել։ Ուժերը ներել под силу, по силам. Ուժերը չափել 1) пробовать силы, 2) помериться силами. Ուժերն սպառել потерять силу, силы. Ուժերը վատնել тратить силу, силы. Ուժերը տեղը գալ поправиться, выздороветь, оправиться (от болезни). Ուժերը (ուժը) փորձել пробовать силы. Ուժերը քամվում են силы тают. Ուժը կորցնել потерять силу. Ուժը պահպանել 1) быть в силе, 2) беречь силы. Ուժը պատել 1) под силу, по силам, 2) насильничать. Ուժը մեկի վրա փորձել применить силу. Ուժի գալ 1) поправиться, стать на ноги, выздороветь, оправиться (от болезни), 2) воспрянуть духом, 3) стать на ноги, стать самостоятельным, крепким. Ուժի դիմել применить силу. Ուժի դիրքերից с позиции силы. Ուժի մեջ թողնել оставить в силе. Ուժից գցել обессилить, измотать. Ուժից ընկնել обессилеть, измотаться. Ուժից վեր выше сил (чьих). Արտադրողական ուժեր, Բնության ուժեր, Գերբնական ուժ, Իներցիայի ուժ, Կամքի ուժ, Կենդանի ուժ, Կենսական ուժ, Հասարակական ուժեր, Ձգողական ուժ, Շարժիչ ուժեր, Որքան մեր ուժն է, Պահեստի (կամ պահեստայինի ուժեր), Վանողական ուժ, Տարերային ուժեր, Քարշող ուժ, Օրենքի ուժ ունենալ, Ֆիզիկական ուժ, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՈՒԺ, ի 1. Сила. 2. Мощь. 3. Крепость. 4. Плодородие. 5. Усилие. ◊ ՈՒԺ անել делать усилие, усилия. Ուժ առնել 1) ободриться, ожить, 2) делать усилие, усилия, 3) взять разгон. Ուժ գործադրել՝ գործ դնել применить силу. Ուժ գտնել найти в себе силы. Ուժ(ը) (ուժերը) հավաքել собрать силы, собраться с силами, с силой. Ուժ ներշնչել 1) придать силу, 2) вдохновить, воодушевить. Ուժ չխնայել не жалеть сил. Ուժ չունենալ нет сил, силы, не находить (в себе) силы, сил. Ուժ ստանալ 1) получить помощь, подмогу, 2) войти в силу. Ուժ տալ 1) придать силу, 2) оказать помощь, поддержку, 3) привести в действие, 4) делать усилие, усилия, 5) налечь, 6) вдохновить, воодушевить. Ուժ ունենալ 1) быть сильным, 2) быть в силах, в силе. Ուժ ու կող անել 1) натужиться, напрячься, сделать усилие, 2) набраться храбрости, собраться с духом. Ուժերը (ուժը) լարել напрячь все силы. Ուժերը խնայել беречь силы. Ուժերը ծախսել потратить силы, энергию. Ուժերը կշռել взвесить силы. Ուժերը հավաքել, տե՛ս Ուժը հավաքել։ Ուժերը ներել под силу, по силам. Ուժերը չափել 1) пробовать силы, 2) помериться силами. Ուժերն սպառել потерять силу, силы. Ուժերը վատնել тратить силу, силы. Ուժերը տեղը գալ поправиться, выздороветь, оправиться (от болезни). Ուժերը (ուժը) փորձել пробовать силы. Ուժերը քամվում են силы тают. Ուժը կորցնել потерять силу. Ուժը պահպանել 1) быть в силе, 2) беречь силы. Ուժը պատել 1) под силу, по силам, 2) насильничать. Ուժը մեկի վրա փորձել применить силу. Ուժի գալ 1) поправиться, стать на ноги, выздороветь, оправиться (от болезни), 2) воспрянуть духом, 3) стать на ноги, стать самостоятельным, крепким. Ուժի դիմել применить силу. Ուժի դիրքերից с позиции силы. Ուժի մեջ թողնել оставить в силе. Ուժից գցել обессилить, измотать. Ուժից ընկնել обессилеть, измотаться. Ուժից վեր выше сил (чьих). Արտադրողական ուժեր, Բնության ուժեր, Գերբնական ուժ, Իներցիայի ուժ, Կամքի ուժ, Կենդանի ուժ, Կենսական ուժ, Հասարակական ուժեր, Ձգողական ուժ, Շարժիչ ուժեր, Որքան մեր ուժն է, Պահեստի (կամ պահեստայինի ուժեր), Վանողական ուժ, Տարերային ուժեր, Քարշող ուժ, Օրենքի ուժ ունենալ, Ֆիզիկական ուժ, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ