Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՈՒԽՏ, ի 1. Обет, клятва, зарок, завет (устар.). 2. Договор, соглашение, уговор. 3. (եկեղ.) Братия (монахи одной общины или монастыря). 4. Монастырь. 5. Общество, компания, братия (шутл.). 6. Паломничество. 7. (կրոն.) Святые места, место паломничества, церковная святыня. 8. (եկեղ.) Праздник святого. 9. (կրոն.) Завет. Հին ուխտ Ветхий завет. Նոր ուխտ Новый завет. ◊ Ուխտ անել дать (или принести) клятву (или обет). Ուխտ(ի) գալ, Ուխտ(ի) գնալ паломничать, ходить по святым местам. Ուխտ գնել 1) дать (или принести,) клятву (или обет), 2) заключить союз, вступить в соглашение, 3) обязать. Ուխտ կազմել объединиться. Ուխտ կապել, տե՛ս Ուխտ անել։ Ուխտ ու պայման союз, соглашение. Ուխտդ ընդունական, Ուխտ ի կատար да сбудется твоя клятва (напутствие паломнику). Ուխտը դրժել՝ խախտել нарушить (преступить) клятву (обет). Ուխտը կատարել выполнить клятву (обет).

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՈՒԽՏ, ի 1. Обет, клятва, зарок, завет (устар.). 2. Договор, соглашение, уговор. 3. (եկեղ.) Братия (монахи одной общины или монастыря). 4. Монастырь. 5. Общество, компания, братия (шутл.). 6. Паломничество. 7. (կրոն.) Святые места, место паломничества, церковная святыня. 8. (եկեղ.) Праздник святого. 9. (կրոն.) Завет. Հին ուխտ Ветхий завет. Նոր ուխտ Новый завет. ◊ Ուխտ անել дать (или принести) клятву (или обет). Ուխտ(ի) գալ, Ուխտ(ի) գնալ паломничать, ходить по святым местам. Ուխտ գնել 1) дать (или принести,) клятву (или обет), 2) заключить союз, вступить в соглашение, 3) обязать. Ուխտ կազմել объединиться. Ուխտ կապել, տե՛ս Ուխտ անել։ Ուխտ ու պայման союз, соглашение. Ուխտդ ընդունական, Ուխտ ի կատար да сбудется твоя клятва (напутствие паломнику). Ուխտը դրժել՝ խախտել нарушить (преступить) клятву (обет). Ուխտը կատարել выполнить клятву (обет).
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ