Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՊՏՈՒՂ, պտղի 1. Плод. 2. (փխբ.) Урожай. 3. (փխբ.) Чадо, дитя. 4. (փխբ.) Продукт. 5. (փխբ.) Зрачок, зеница. 6. տե՛ս Պտղի2։ ♢ Արգելված պտուղ запретный плод. Պտուղ տալ 1) рожать, родить, 2) давать, дать плоды. Պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում яблоко от яблони недалеко падает.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՊՏՈՒՂ, պտղի 1. Плод. 2. (փխբ.) Урожай. 3. (փխբ.) Чадо, дитя. 4. (փխբ.) Продукт. 5. (փխբ.) Зрачок, зеница. 6. տե՛ս Պտղի2։ ♢ Արգելված պտուղ запретный плод. Պտուղ տալ 1) рожать, родить, 2) давать, дать плоды. Պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում яблоко от яблони недалеко падает.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ