Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՑԱՎ, ի 1. Боль. 2. Болезнь, недуг. 3. Родовые муки, схватки. 4. (փխբ.) Горе, скорбь. 5. (փխբ.) Забота. 6. (փխբ.) Напасть, беда, злоключение, горе. ♢ Ցավ է (ինձ, քեզ) համար беда для меня (тебя). Ցավ ի սիրտ к сожалению. Ցավ իմացող сострадательный, участливый. Ցավ հայտնել сожалеть. Ցավ ու դարդ горе и заботы. Ցավ պատճառել՝ տալ причинять, причинить боль. Ցավ ա կրակ горе и напасть. Ցավ ու չոռ хворь, хвороба. Ցավ ու տես чтоб тебе подавиться! Ցավ քաշել 1) хворать, 2) переносить родовые муки, мучаться родами. Ցավդ առնեմ՝ տանեմ милый, дорогой. Ցավը բռնել է 1) начались родовые схватки, 2) началась боль, 3) болеть, заболеть. Ցավերը թափել մեկի առջև изливать, излить душу. Ցավի մեջ ընկնել попасть в беду. Ցավի տեր обременённый заботами. Ի՞նչ ցավս է какое моё дело! Մեկի ցավը քաշել заботиться о ком-л.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՑԱՎ, ի 1. Боль. 2. Болезнь, недуг. 3. Родовые муки, схватки. 4. (փխբ.) Горе, скорбь. 5. (փխբ.) Забота. 6. (փխբ.) Напасть, беда, злоключение, горе. ♢ Ցավ է (ինձ, քեզ) համար беда для меня (тебя). Ցավ ի սիրտ к сожалению. Ցավ իմացող сострадательный, участливый. Ցավ հայտնել сожалеть. Ցավ ու դարդ горе и заботы. Ցավ պատճառել՝ տալ причинять, причинить боль. Ցավ ա կրակ горе и напасть. Ցավ ու չոռ хворь, хвороба. Ցավ ու տես чтоб тебе подавиться! Ցավ քաշել 1) хворать, 2) переносить родовые муки, мучаться родами. Ցավդ առնեմ՝ տանեմ милый, дорогой. Ցավը բռնել է 1) начались родовые схватки, 2) началась боль, 3) болеть, заболеть. Ցավերը թափել մեկի առջև изливать, излить душу. Ցավի մեջ ընկնել попасть в беду. Ցավի տեր обременённый заботами. Ի՞նչ ցավս է какое моё дело! Մեկի ցավը քաշել заботиться о ком-л.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ