Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՔՐՏԻՆՔ, ի կամ քրտնքի Пот. ◊ Քրտինք թափել проливать пот. Քրտինք ծծել, Քրտինք ուտել выжимать, выгонять пот. Քրտինքը կոխել кидать, бросать, ударять и т. п. в пот. Քրտինք կտրել обливаться потом. Քրտինքը վրա է տալիս прошибло потом. Քրտինքի մեջ լողալ կամ Քրտինքի մեջ կորչել обливаться потом. Արյուն քրտինք кровь и пот. Արյուն քրտինք թափել՝ մտնել проливать пот. Դառը քրտինք кровь и пот. Հալալ քրտինք, ճակատի քրտինք праведный труд. Մեկի քրտինքն ուտել выжимать, выгонять пот. Սառը քրտինք холодный пот.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՔՐՏԻՆՔ, ի կամ քրտնքի Пот. ◊ Քրտինք թափել проливать пот. Քրտինք ծծել, Քրտինք ուտել выжимать, выгонять пот. Քրտինքը կոխել кидать, бросать, ударять и т. п. в пот. Քրտինք կտրել обливаться потом. Քրտինքը վրա է տալիս прошибло потом. Քրտինքի մեջ լողալ կամ Քրտինքի մեջ կորչել обливаться потом. Արյուն քրտինք кровь и пот. Արյուն քրտինք թափել՝ մտնել проливать пот. Դառը քրտինք кровь и пот. Հալալ քրտինք, ճակատի քրտինք праведный труд. Մեկի քրտինքն ուտել выжимать, выгонять пот. Սառը քրտինք холодный пот.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ