Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԲԶԲԶԱԼ, ացի 1. տե՛ս Բզզալ։ 2. возиться, копошиться. Այգում բզբզում է այգեպանը в саду возится садовник.
ԲԶԲԶԵԼ, եցի 1. Ковыряться, ковырять. 2. (փխբ) Подстрекать, подговаривать, подбивать, толкать, толкнуть. 3. տե՛ս Բզել 1 նշան։
ԲԶԵԶ, ի Жук, букашка, козявка (разг.). Մայիսյան բզեզ майский жук.
ԲԶԵԼ, եցի 1. Пырять, пырнуть (прост.), тыкать. Գնդասեղով բզել тыкать булавкой. 2. Толкать, толкнуть,
ԲԶԶԱԼ, աց Жужжать, прожужжать.
ԲԶԶԱՆ 1. ա. Жужжащий. 2. գ. (բրբ) Волчок, юла.
ԲԶԶԱՆՔ, տե՛ս Բզզոց։
ԲԶԶԱՑՆԵԼ, տես Բզզալ։
ԲԶԶՅՈՒՆ, տես Բզզոց։
ԲԶԶՈՑ, ի Жужжание.
ԲԶԻԿ, ի (բրբ) Лоскут, клочок. ◊ Բզիկ-բզիկ անել рвать, разорвать на клочки. Բզիկ-բզիկ լինել рваться на клочки.
ԲԶԿՏԵԼ, եցի 1. Раздирать, разодрать, разрывать, разорвать на клочки. Շները քիչ էր մնում բզկտեին նրան собаки чуть не разодрали его. Կոշիկները բզկտել разодрать обувь. 2. (փխբ.) Трепать, терзать, растерзать. Նրա անունը շարունակ բզկտում են թերթերում его имя постоянно треплют в газетах. ◊ Իրար բզկտել грызться, вздорить.
ԲԶԿՏՈՒՄ, տման Трёпка, дёргание.
ԲԶԿՏՎԵԼ, վեց 1. Раздираться, разодраться, разрываться, разорваться. 2. (փխբ.) Терзаться, растерзаться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ