Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԲԾԱԽՆԴԻՐ, ա. 1. Педантичный. 2. Придирчивый 3. Пунктуальный, точный, аккуратный.
ԲԾԱԽՆԴՐԱԿԱՆ, ա. Педантичный.
ԲԾԱԽՆԴՐՈՐԵՆ, մ. 1. Педантично. 2. Придирчиво. 3. Пунктуально, точно, аккуратно.
ԲԾԱԽՆԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Педантизм, педантичность. 2. Придирчивость. 3. Пунктуальность, точность, аккуратность.
ԲԾԱՀԱՆ, ի Выводка, пятновыводитель.
ԲԾԱՎՈՐ, ա. Пятнистый, краплёный, крапчатый. ◊ Բծավոր տիֆ (բժշկ.) сыпной тиф.
ԲԾԱՎՈՐԵԼ, եցի Пятнать, пятнить, запятнать.
ԲԾԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пятнистость.
ԲԾԱՎՈՐՈՒՄ, րման Крапление.
ԲԾԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Пятнаться, запятнаться.
ԲԾԻԿ, ի 1. Пятнышко. 2. Крапинка.
ԲԾՈՏԵԼ, տե՛ս Բծավորել։
ԲԾՈՏՈՒՄ, տե՛ս Բծավորում։
ԲԾՈՏՎԵԼ, տե՛ս Բծավորվել։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ