Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԳԴԱԼ, ի 1. Ложка. 2. Ложка, с ложку (о количестве). 2. Անպոչ գդալ, Կոտրած գդալ сующий всюду свой нос. Իր գդալից ուտել каждый получит то, что ему причитается (букв, есть из своей ложки).
ԳԴԱԼԱՀԱՐԵԼ, եցի 1. Взбить, взболтать ложкой. 2. տե՛ս Գդալել։
ԳԴԱԼԱՀԱՐՎԵԼ, վեց Взбиваться, взбалтываться ложкой.
ԳԴԱԼԱՁԵՎ Ложковидный.
ԳԴԱԼԱՆՄԱՆ Ложковидный.
ԳԴԱԼԵԼ, եցի Хлебать (прост.).
ԳԴԱԿ, տե՛ս Գլխարկ։ ◊ Գդակը բարձր դնել, Գդակը թեք դնել держать голову высоко. Գդակը գետնով տալ опозорить, опорочить. Գդակ դնել, Գդակ ծածկել быть мужчиной. Գլխին գդակ չունենալ быть лишённым чувства собственного достоинства (о мужчине).
ԳԴԱԿԱԳՈՐԾ, տե՛ս Գլխարկագործ:
ԳԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, աե՚ս Գլխարկագործություն:
ԳԴԱԿԱԿԱՐ, տե՛ս Գլխարկագործ։
ԳԴՄԱՃԱՇ, ի Кушанье из тыквы, тыквенник.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ