Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԴՈ, յի (երժշտ.) До.
ԴՈԳՄԱ, ,ի Догма.
ԴՈԴ, ի (բրբ.) Глубокая деревянная или глиняная миска (ёмкостью в 2—3 тарелки).
ԴՈԴՈՇ, ի (կենդբ). Жаба.
ԴՈԴՈՇԱԳՈՐՏ, ի (կենդբ.) Жерлянка.
ԴՈԴՈՇԱԿԵՐՊ ա. Похожий на жабу.
ԴՈԴՈՇԱՆՄԱՆ ա. Похожий на жабу.
ԴՈԶԱ, տե՛ս Դեղաքանակ։
ԴՈԺ1, ի Дож.
ԴՈԺ2 ի (բրբ.) Слюни, слюнки.
ԴՈԼԼԱՐ, ի Доллар.
ԴՈԽ1, ի (բրբ.) 1. Голубь, голубка. 2. Курочка, молодая курица. 3. (փխբ.) Голубка (о девочке).
ԴՈԽ2, ի (բրբ.) Воронкообразный короб для зерна на мельнице.
ԴՈԽԼԻԿ, ա. (բրբ.) Пухленький, красивый.
ԴՈԿՈՒՄԵՆՏԱԼ, տե՛ս Վավերագրական։
ԴՈԿՏՈՐ, ի Доктор.
ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ, ա. Докторский. Դոկտորական դիսերտացիա докторская диссертация.
ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱ, յի Докторантура.
ԴՈԿՏՈՐԱՑՈՒ, ի Докторант.
ԴՈԿՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Учёная степень доктора.
ԴՈՂ1, ի 1. Дрожь, озноб. 2. Содрогание, трепет. 3. տե՛ս Դողէրոցք։ ◊ Դող զգալ почувствовать озноб. Դողը բռնել 1) его знобит, 2) его трясёт (от страха), его охватила дрожь. Դողն ընկել է ջանը ужас объял его. Սիրտը՝ ծեռք ու ոտքը դող է ընկել он дрожит от страха, ужас охватил его. Դող ու թունդ հանել нагнать страху, устрашить. Ահ ու դող, տե՛ս Ահ բառի տակ. Դողով բռնվել՝ дрожать.
ԴՈՂ2, ի Шина.
ԴՈՂԱԳՈՐԾ, ի Шинник.
ԴՈՂԱԼ, ացի 1. Дрожать, задрожать, трястись, затрястись. Ցրտից դողալ дрожать от холода. Վախից նրա ծնկները դողում էին от страха у него дрожали колени. Ձեռքը չի դողա рука не дрогнет. 2. Трястись, дрожать над чем, кем. Կոպեկի վրա դողալ дрожать над копейкой. 3. Содрогаться, содрогнуться. Трепетать (перед кем). Բոլորը դողում են նրա առաջ все трепещут перед ним.
ԴՈՂԱՀԱՐ 1. ա. Трепетный, охваченный дрожью, дрожащий. 2. մ. Трепетно, трепеща. 3. ա. Взволнованный. 4. մ. Взволнованно. 5. ա. (փխբ.) Охваченный, объятый ужасом.
ԴՈՂԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Дрожание, дрожь.
ԴՈՂԱՀԱՐՈՒՄ, րման Дрожание, дрожь.
ԴՈՂԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Знобить, лихорадить, бросать в дрожь. Նա դողացնում է его знобит. 2. (փխբ.) Страшить, устрашить, приводить, привести в ужас, ужасать, ужаснуть.
ԴՈՂԱՑՈՒՆՑ (հզվդ.) 1. ա. Дрожащий, трепетный, трясущийся. 2. մ. Дрожа, трепеща.
ԴՈՂԴՈՂ 1. ա. Дрожащий, трясущийся, трепетный, трепещущий. 2. մ. Дрожа, трепеща.
ԴՈՂ-ԴՈՂ 1. ա. Дрожащий, трясущийся, трепетный, трепещущий. 2. մ. Дрожа, трепеща.
ԴՈՂԴՈՂԱԳԻՆ, տե՛ս Դողդողալի։
ԴՈՂԴՈՂԱԼ, ացի 1. Дрожать, задрожать. Ձայնը դողդողաց голос задрожал. Մի ամբողջ ժամ ցրտում դողդողաց целый час продрожал на холоде. 2 Трепетать. 3. Вздрагивать, вздрогнуть.
ԴՈՂԴՈՂԱԼԻ, ա. Дрожащий, трепещущий.
ԴՈՂԴՈՂԱՀԱՐ, տես Դողահար։
ԴՈՂԴՈՂԱՁԱՅՆ, ա, մ. Дрожащим голосом, с дрожью в голосе.
ԴՈՂԴՈՂԱՑՆԵԼ, ցրի Колебать, трясти.
ԴՈՂԴՈՂՈՑ, ի 1. Дрожь. 2. Трепет.
ԴՈՂԴՈՂՈՒՄ, ղման 1. Дрожание. 2. Трепетание.
ԴՈՂԴՈՂՈՒՆ, տե՛ս Դողդոջուն։
ԴՈՂԴՈՋԱԼ տե՛ս Դողդողալ։
ԴՈՂԴՈՋԵԼ տե՛ս Դողդողալ։
ԴՈՂԴՈՋՅՈՒՆ, աց, տե՛ս Դողդողոց։
ԴՈՂԴՈՋՈՒՄ, տե՛ս Դողդողում։
ԴՈՂԴՈՋՈՒՆ, ա. 1. Дрожащий, трясущийся. 2. Трепетный, трепещущий.
ԴՈՂԵ-ԴՈՂ, տե՛ս Դող-դող։
ԴՈՂԵԼ, եցի Натягивать, надевать (на колесо) шину.
ԴՈՂԵՐՈՑՔ, ի (բրբ.) Лихорадка, малярия, трясучка (прост.).
ԴՈՂԻԴՈՂ, տե՛ս Դող-դող։
ԴՈՂԻԿ, ի Ошейник։
ԴՈՂՈՑ, տե՛ս Դող։
ԴՈՂՈՑՔ, տե՛ս Դողէրոցք։
ԴՈՄԻՆՈ, յի Домино.
ԴՈՄՆԱ, յի Домна.
ԴՈՄՓ, բնձ. Бабах! Бах-бах! Бум-бум!
ԴՈՆԴՈՂ ի Желе, студень, заливное.
ԴՈՆԴՈՂԱԿ ի Желе, студень, заливное.
ԴՈՆԴՈՂԱՅԻՆ, ա. Студенистый, желеобразный.
ԴՈՆԺՈՒԱՆ, ի Донжуан.
ԴՈՆԺՈՒԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Донжуанство.
ԴՈՆՈՐ, տե՛ս Արյունատու։
ԴՈՇ, ի (բրբ.) 1. տե՛ս Կուրկ։ 2. Теша, Тешка. 3. Грудинка.
ԴՈՇԱԲ, ի Уваренный виноградный (или тутовый) сок, дошаб.
ԴՈՇԱԿ, տե՛ս Ներքնակ 1 նշան.։
ԴՈՇԻՆՔ ի (բրբ.) Слюни, слюнки.
ԴՈՐԱԿ, ի (բրբ.) Кувшинчик.
ԴՈՐԻԱԿԱՆ, ա. Дорический. Դորիական ճարտարապետություն дорическая архитектура.
ԴՈՑԵՆՏ, ի Доцент.
ԴՈՑԵՆՏՈՒԹՅՌԻՆ, թյան Доцентура.
ԴՈՒ, քո դ. Ты․ ◊ Դու մի ասա՝ ասի оказывается.
ԴՈՒԱԼԻԶՄ, ի (փիլ.) Дуализм․
ԴՈՒԱԼԻՍՏ, ի (փիլ.) Дуалист.
ԴՈՒԱԼԻՍՏԱԿԱՆ, ա. (փիլ.) Дуалистический.
ԴՈՒԴՈՒԿ, ի (բրբ.) Дудук, духовой деревянный музыкальный инструмент на Кавказе. ◊ Մեկի դուդուկով պարել плясать под (чью) дудку.
ԴՈՒԴՈՒԿԱՀԱՐ, ի Музыкант, играющий на дудуке.
ԴՈՒԶ (բրբ) 1. ա. Ровный, гладкий. Դուզ ճանապարհ ровная дорога. 2. ա. Прямой. 3. ա. Справедливый, прямой. Դուզ մարդ справедливый человек. 4. մ. Правдиво, прямо. 5. մ . Прямо. Դուզ գնա иди прямо. 6. ա. Верный, правильный, точный. Դուզ հաշիվ точный счёт.
ԴՈՒԼ, ի (հնց) Покой, отдых. ◊ Դուլ ու դադար покой. Դուլ ու դադար չունի нет угомону (на кого). Դուլ ու դադար չտալ не оставлять в покое, не давать покоя.
ԴՈՒՄ1, ի (բժշկ.) Катар.
ԴՈՒՄ2, տե՛ս Բթամիտ։
ԴՈՒՄ3 (բնձ.) Бум!
ԴՈՒՄԱ, յի Дума.
ԴՈՒՄԱՅԱԿԱՆ 1. ա. Думский. 2. ա. Думный (относящийся к боярской думе). 3. գ. Член думы
ԴՈՒՄԱՆ (բրբ.) 1. գ․ Туман, мгла. 2. ա. Покрытый туманом, мглой, туманный, мглистый. ◊ Դուման հագնել окутаться туманом.
ԴՈՒՅԼ, ի Ведро.
ԴՈՒՆ (արևմտհ.), տե՛ս Դու։
ԴՈՒՆԴՈՒՆԱԼ, տե՛ս Դնդնալ։
ԴՈՒՆՉ, դնչի Морда, рыло. ◊ Դունչը՝ դունչ ու պռունկը ջարդել набить морду․ Դունչը ցցել, տե՛ս Քիթը տնկել։ Դունչ ու մռութը կախել, տե՛ս Քիթը կախել։ Դնչին տալ 1) дать по морде, 2) осадить, поставить на своё место.
ԴՈՒՌ, դռան 1. Дверь, дверца. Դուռը փակ է дверь заперта. 2. (հնց․) Врата, ворота. 3. (հնց.) Горный проход, ущелье. 4. Двор, хозяйство․ 5. (պատմ.) Двор. Արքունի դուռ царский двор. 6. Выход․ 7. Դռանը у дверей, во дворе․ ◊ Դուռ-դրացի, Դուռ ու դրկից соседи. Դուռը դռան վրա по соседству, в соседстве. Դուռը երեսին փակել захлопнуть дверь (перед кем), не принять, отказать в приёме. Դռները բախել՝ թակել՝ ծեծել стучиться в дверь (за помощью). (Մեկի) դուռը գալ՝ գնալ ходить к кому-нибудь с просьбой․ Դուռ գտնել 1) найти дорогу, 2) найти выход. Դուռը բացվել найти выход, спасение. Դուռը դնել՝ ետ դնել прикрыть дверь. Դուռը կտրել не отходить от дверей, загородить дверь. Դուռը վրան փակել держать под замком, держать взаперти. Դուռը ցույց տալ показать (кому) на дверь. Դռները գցել пустить по миру, разорить. Դռները ընկնել 1) ходить по домам, 2) стучаться во все двери, просить помощи. Դուռը ոտք չդնել՝ չկոխել ни ногой (к кому, куда)․ Բերանին դուռ դնել заткнуть рот (кому)․ Կռվի վեճի դուռ բանալ дать повод к ссоре, вызвать споры. Դռանը չոքել стучаться в дверь, наступать. Շուտով մի դուռ կբացվի скоро найдётся выход.
ԴՈՒՍՏՐ, դստեր 1. Дочь, дочка (разг.), дщерь (устар.) (книжн.). 2. (փխբ.) дочь (народа, родины). Մեր երկրի խիզախ դստերը отважные дочери нашей страны. 3. (գիտ.) Родственный. Դուստր լեզուներ родственные языки. ◊ Եվայի դուստր дочь Евы, Евина дочка.
ԴՈՒՐ1, դրի Долото, стамеска.
ԴՈՒՐ2, հետևյալ կապակցությունների մեջ Դուր գալ нравиться, понравиться, приглянуться, прийтись по вкусу. Դուր չգալ не нравиться.
ԴՈՒՐԱԼԻ, տե՛ս Դուրեկան։
ԴՈՒՐԱՆ (բրբ.) 1. ա. Ровный, равнинный. 2. գ. Равнина.
ԴՈՒՐԳԱՄ, ի Заклёпка.
ԴՈՒՐԳԱՄԵԼ, եցի Клепать, заклёпывать, заклепать, склёпывать, склепать.
ԴՈՒՐԴ, ի Гончарный круг.
ԴՈՒՐԵԿԱՆ, ա. Приятный, милый, симпатичный, привлекательный.
ԴՈՒՐԵԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Приятность, привлекательность.
ԴՈՒՐՃ, ի (տպգր.) Касса.
ԴՈՒՐՍ 1. կ. Вне, за. Տնից դուրս вне дома. Քաղաքից դուրս за городом. 2. կ. Кроме, сверх. 3. մ. Вон! Դո՛ւրս այստեղից Вон отсюда! 4. մ. Դուրսը На дворе, на улице. Դուրսը ցուրտ է на дворе холодно. 5. մ. Դրսից снаружи. Դրսից աղմուկ է լսվում снаружи слышится шум. Դրսից գեղեցիկ է снаружи красив. 7. ա. Դրսի наружный, внешний. Դրսի աշխարհ внешний мир. ◊ Դուրս ածել 1) вылить, 2) выносить на воздух. Դուրս անել 1) выгнать, вытурить. 2) исключить, снять. Դուրս բերել 1) вынести, 2) вывести, 3) вывезти. Դուրս բերվել 1) выводиться, 2) выноситься. Դուրս գալ 1) выйти, выехать, 2) выступить, 3) выбыть, 4) пробиваться, 5) вылупиться (из яйца, клетки․), 6) взойти (о светилах), 7) прорезаться, вырасти (о растениях), 8) получиться, выйти. Դուրս գնալ выйти, выехать. Դուրս գրել 1) выписать, 2) списать. Դուրս գրվել 1) выписываться, 2) Списываться. Դուրս գցել 1) выкинуть, выбросить, 2) вывихнуть, вывернуть. Դուրս գցվել выкидываться, выбрасываться. Դուրս դնել выставить. Դուրս ելնել выйти, выехать. Դուրս ընկնել 1) выпасть, 2) вывихнуться. Դուրս թափել, տե՛ս Դուրս ածել: Դուրս թափվել 1) вылиться, 2) высыпаться․ Դուրս թողնել выпустить. Դուրս թռչել 1) вылететь, выпорхнуть, 2) выскочить, вырваться. Դուրս ժայթքել 1) извергать, изрыгать, 2) извергаться. Դուրս լողալ 1) выплыть, 2) вынырнуть. Դուրս ծորել просочиться Դուրս կանչել вызвать. Դուրս կախվել высунуться, свеситься наружу. Դուրս կորզել выхватить, вырвать, выудить. Դուրս կորիր убирайся вон! Դուրս հոսել вытечь. Դուրս հրել вытолкнуть, выпихнуть. Դուրս ձգել, տե՛ս Դուրս գցել: Դուրս մղել 1) вытолкнуть, 2) вытеснить. Դուրս մղվել 1) выталкиваться, 2) вытесняться. Դուրս մնալ остаться вне (чего), остаться за бортом. Դուրս նայել выглянуть. Դուրս նետել выбросить, вышибить. Դուրս նետվել 1) выбрасываться, 2) выброситься, 3) хлынуть, вывалить. Դուրս շպրտել вышвырнуть. Դուրս պրծնել 1) вырваться, 2) вышмыгнуть, выскочить, 3) вывернуться, выкрутиться. Դուրս վազել выбежать. Դուրս տալ 1) болтать, молоть вздор, городить чушь, 2) Выступить, просочиться. Դուրս տանել 1) вынести, 2) вывести, 3) вывезти. Դուրս ցայտել хлынуть. Դուրս ցատկել выскочить, выпрыгнуть. Դուրս ցցել высунуть, выпучить, выпятить. Դուրս ցցվել высунуться, выпучиться, выпятиться․ Դուրս ու ներս անել, Դուրս ու տուն անել сновать туда-сюда, сновать взад и вперёд. Դուրս փախչել выбежать. Դուրս քաշել 1) вытащить, вытянуть,выдернуть, 2) выведать, выпытать. Դուրս քշել выгнать, прогнать. Դուրս է գալիս, որ... оказывается, что..., выходит что..., получается что... Բան դուրս չի գա ничего не выйдет. Չափից դուրս слишком, чересчур, чрезмерно. Հոգին դուրս գալ, Կաշին դուրս գալ, Տակից դուրս գալ, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԴՈՒՐՍԲԵՐՈՒՄ, րման Вынос, вывод, вывоз, вынесение.
ԴՈՒՐՍԳՐՈՒՄ, գրման 1. Выписывание, выписка. 2. Списывание (со счетов).
ԴՈՒՐՍՄՂՈՒՄ, մղման 1. Выталкивание. 2. Вытеснение.
ԴՈՒՔ, ի ձեր դ. Вы. ◊ Դուք գիտեք как хотите, как знаете, воля ваша.
ԴՈՒՔԱՆ, ի (բրբ., հնց.) Лавка.
ԴՈՒՔՍ, դքսի Герцог.
ԴՈՓ, տե՛ս Դոփյուն։
ԴՈՓԴՈՓԵԼ եցի 1. Топать, топнуть. 2. Топтаться. Դոփել նույն տեղում топтаться на месте.
ԴՈՓԴՈՓՅՈՒՆ ի, Топот, топотня (разг.), топоток (разг.).
ԴՈՓԵԼ եցի 1. Топать, топнуть. 2. Топтаться. Դոփել նույն տեղում топтаться на месте.
ԴՈՓՅՈՒՆ ի, Топот, топотня (разг.), топоток (разг.).
ԴՈՓՈՑ ի, Топот, топотня (разг.), топоток (разг.).
ԴՈՓՈՒՄ, փման Топание, топот.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ