Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԴՌԱԼ տե՛ս Դռռալ։
ԴՌԴՌԱԼ տե՛ս Դռռալ։
ԴՌԴՌԱՆ, տե՛ս Դռռան։
ԴՌԴՌԱՑՆԵԼ, տե՛ս Դռռալ։
ԴՌԴՌՈՑ, տե՛ս Դռռոց։
ԴՌԻ, ա. (բրբ.) 1. Немного недоваренный. 2. (փխբ.) Бойкий, живой, бодрый (о людях преклонного возраста). ◊ Դռի-դռի ածել, Դռի-դռի խաղացնել донимать, изводить.
ԴՌՆԱԳԼՈՒԽ, տե՛ս Դրանդի։
ԴՌՆԱԹԱԿ, ի Дверной молоток.
ԴՌՆԱԿ, ի 1. Дверца, дверка. 2. Калитка. 3. Леток.
ԴՌՆԱՀԱՐ, տե՛ս Դռնաթակ։
ԴՌՆԱՊԱՀ, ի 1. Привратник, швейцар. 2. Дворник.
ԴՌՆԱՊԱՆ, ի Дворник.
ԴՌՆԱՏԱԿ, ի Подворотня.
ԴՌՆԱՓԱԿ, Ի Засов, задвижка.
ԴՌՆԲԱՑ 1. ա. Открытый. Դռնբաց ժողով открытое собрание. 2.ա. Гласный, публичный. 3. մ. При открытых дверях, публично. Գործը լսվում է դռնբաց дело слушается при открытых дверях.
ԴՌՆԵԴՈՒՌ, միայն Հետևյալ կապակցությունների մեջ. Դռնեդուռ գցել пустить по миру, выгнать, Դռնեդուռ ընկնել| 1) Попрошайничать, стучаться в двери, просить милостыню, 2) Обходить все дома.
ԴՌՆՉԱԼ, աց Гудеть, тарахтеть.
ԴՌՆՉԱՆ, ա. Гудящий, тарахтящий.
ԴՌՆՉՅՈՒՆ ի Грохот, грохотание, тарахтение, гудение.
ԴՌՆՉՈՑ ի Грохот, грохотание, тарахтение, гудение.
ԴՌՆՓԱԿ 1. ա. Закрытый. Դռնփակ նիստ закрытое заседание. 2. ա. Негласный. 3. մ. При закрытых дверях. Հարցը քննել դռնփակ обсудить вопрос при закрытых дверях.
ԴՌՈՒԹ ի (հնց.) 1. Приступ, атака. 2. Бег, прыжок. ◊ Դռութ տալ идти на приступ.
ԴՌՈՒՅԹ ի (հնց.) 1. Приступ, атака. 2. Бег, прыжок. ◊ Դռութ տալ идти на приступ.
ԴՌՌԱԼ, աց Гудеть, издавать гул.
ԴՌՌԱՆ, ա. Гудящий.
ԴՌՌԱՑՆԵԼ, տես Դռռալ։
ԴՌՌՈՑ, ի Гул, гудение.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ