Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԷՈԼԻԹ, ի (հնգ.) Эолит.
ԷՈԼՅԱՆ, միայն Էոլյան տավիղ կապակցության մեջ. эолова арфа.
ԷՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Суть, сущность, существо. Այդ է բանի էությունը в этом суть дела. 2. Нутро, внутренний мир, душа. 3. Субстанция, начало․ Հիմնական էություն основное начало. ◊ Ըստ էության по существу. Բանի էություն суть дела.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ