Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԹԹԱԲՈՒԾԱԿԱՆ, ա. Относящийся к разведению шелковицы.
ԹԹԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Разведение шелковицы.
ԹԹԱԲՈՒՅԾ, ի Специалист, занимающийся разведением шелковицы.
ԹԹԱԽՏ, տե՛ս Թութք։
ԹԹԱՉԻՐ, չրի Сушёные ягоды шелковицы.
ԹԹԱՍՏԱՆ, ի Роща шелковицы.
ԹԹԵՆԻ, նու (բսբ.) Шелковица, тутовник, тутовое дерево, тута.
ԹԹԽՄՈՐ, ի Закваска (кислое тесто).
ԹԹՈՒ 1. ա. Кислый. 2. գ. Маринад, соленье. 3. գ. (քիմ.) Кислота. ◊ Թթու բռնել՝ դնել солить, мариновать. Թթու խոսք ասել обижать, оскорблять.
ԹԹՎԱԴԵՄ, ա. Кислый (разг.), унылый, хмурый, е кислым выражением лица.
ԹԹՎԱԾԻՆ, ծնի (քիմ.) Кислород.
ԹԹՎԱԾՆԱԿԱՆ ա․ Кислородный.
ԹԹՎԱԾՆԱՅԻՆ ա․ Кислородный.
ԹԹՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Прокислость. 2. (փխբ.) Кислое настроение.
ԹԹՎԱԿԱՅՈՒՆ, ա. Кислостойкий, кислоустойчивый.
ԹԹՎԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Кислоустойчивость.
ԹԹՎԱՀԱՄ, ա. Кисловатый.
ԹԹՎԱՀԱՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Кислота, кислый вкус.
ԹԹՎԱՀՈՏ 1. ա. С кислым запахом. 2. գ. Кислый запах.
ԹԹՎԱՅԻՆ, ա. Кислотный.
ԹԹՎԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Кислотность. Ստամոքսահյութի թթվայնությունը кислотность желудочного сока.
ԹԹՎԱՇ, ա. Кисловатый.
ԹԹՎԱՇՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Кисловатость.
ԹԹՎԱՋՈՒՐ, ջրի Маринад (жидкость).
ԹԹՎԱՌՎՈՒՅՏ, ի (բոթ.) Кислица.
ԹԹՎԱՍԵՐ1, ի Сметана.
ԹԹՎԱՍԵՐ2, ա. Любящий кислое.
ԹԹՎԱՎՈՒՆ, ա. Кисловатый, с кислинкой.
ԹԹՎԱՔԱՂՑՐ, ա. Кисло-сладкий.
ԹԹՎԵԼ, վեց 1. Киснуть, скисать, скиснуть, прокисать, прокиснуть. Կաթը թթվել է молоко скисло. 2. Закисать, закиснуть, сквашиваться, скваситься. Կաղամբը թթվել է капуста сквасилась. 3. Раскисать, раскиснуть.
ԹԹՎԵՂԵՆ, ի Квашенье, маринад, соленье.
ԹԹՎԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Квасить, заквасить, сквашивать, сквасить. Կաղամբը (խմորը) թթվեցնել квасить капусту (тесто). 2. (քիմ.) Окислять, окислить. ◊ Դեմքը թթվեցնել, Քիթուբերանը թթվեցնել нахмуриться, насупиться, помрачнеть.
ԹԹՎԵՑՈՒՄ, ցման 1. Квашение, заквашивание. 2. (քիմ.) Окисление.
ԹԹՎԵՑՈՒՑԻՉ 1. ա. Окислительный. 2. գ Окислитель.
ԹԹՎԵՑՎԵԼ, վեց 1. Заквашиваться, сквашиваться. 2. (քիմ.) Окисляться.
ԹԹՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Кислота. 2. տե՛ս Թթվայնություն։
ԹԹՎՈՒԿ, ի (քիմ.) Закись.
ԹԹՎՈՒՄ, ի 1. Скисание. 2. (քիմ.) Окисление.
ԹԹՎՈՒՏ, ի (քիմ.) Окись.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ