Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԹՓԱԾԱԾԿ, ա. Поросший кустами.
ԹՓԱԿԱԼԵԼ, եց Куститься.
ԹՓԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Кустистость. 2. տե՛ս Թփակալում։
ԹՓԱԿԱԼՈՒՄ, լման Кущение.
ԹՓԱԿԵՐՊ 1. Кустообразный. 2. Кустовидный.
ԹՓԱՁԵՎ 1. Кустообразный. 2. Кустовидный.
ԹՓԱՆՄԱՆ 1. Кустообразный. 2. Кустовидный.
ԹՓԱՇԱՏ, տե՛ս Թփառատ։
ԹՓԱՊԱՏ, տե՛ս Թփածածկ։
ԹՓԱՌԱՏ, ա. Кустистый.
ԹՓԱՍՏԱՆ, տե՛ս Թփուտ։
ԹՓԱՑԱՆԿԱՊԱՏ, ի Живая изгородь.
ԹՓԹՓԱԼ 1, տե՛ս Բաբախել։ 2. Топтаться.
ԹՓԹՓԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Топать. 2. Шуметь, стучать.
ԹՓԹՓՈՑ, ի 1. Топот, топанье. 2. Шум, стук. 3. Биение.
ԹՓԻԿ, ի Кустик.
ԹՓՈՏ, ա. Кустистый.
ԹՓՈՏԱԼ ացի Биться, барахтаться, трепетать.
ԹՓՈՒՏ, ի Кустарник, заросли.
ԹՓՐՏԱԼ ացի Биться, барахтаться, трепетать.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ