Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԻԳԱԲԱՐ, մ. Подобно самке.
ԻԳԱԿԱՆ, ա. 1. Относящийся к самке. 2. Женский. ◊ Իգական սեռ. 1) женский пол, 2) женский род. Իգական հանգ женская рифма.
ԻԳԱԿԱՆԱՆԱԼ, ացավ (մսնգ.) Феминизироваться.
ԻԳԱԿԱՆԱՑՆԵԼ, ցրեց (մսնգ.) Феминизировать.
ԻԳԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ցման Феминизация.
ԻԳԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Свойства самки.
ԻԳԱԿԵՐՊ, ա. Женоподобный.
ԻԳԱՀԱՃ, տե՛ս Կնահաճ։
ԻԳԱՄՈԼ 1. ա. Женолюбивый (книжн.), сластолюбивый (книжн.) сладострастный, похотливый. 2. գ. Женолюб, донжуан, ловелас.
ԻԳԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Женолюбие (книжн.) сладострастие, сластолюбие (книжн.), сладострастность, похотливость.
ԻԳԱՆԱԼ, առավ Стать женоподобным.
ԻԳԱՆՄԱՆ, ա. Женоподобный.
ԻԳԱՊԱՇՏՊԱՆ 1. ա. Феминистский. 2. գ. Феминист.
ԻԳԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Феминизм.
ԻԳԱՊԵՍ, տե՛ս Իգաբար։
ԻԳԱՍԵՐ 1. ա. Женолюбивый. 2. գ. Женолюб.
ԻԳԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Женолюбие.
ԻԳԱՏԵՆՉ, տե՛ս Իգամոլ։
ԻԳԻԹ, տե՛ս Կտրիճ։
ԻԳԻԹՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Удаль, отвага, удальство (разг.), лихость (разг.).


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ