Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԼՌԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Լռակյացություն։
ԼՌԱԿՅԱՑ, ա. Молчаливый, безмолвный.
ԼՌԱԿՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Молчаливость.
ԼՌԱՀԱՎ, ի (կենդբ.) Дупель.
ԼՌԱՄԱԾ, ա. Тихий, безмолвный.
ԼՌԱՆԻՍՏ, ա. Безмятежный, спокойный, тихий.
ԼՌԱՍԵՐ, ա. 1. Любящий тишину, уединение. 2. Молчаливый.
ԼՌԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Молчаливость.
ԼՌԱՏՅԱՑ 1. ա. Шумливый, шумный, крикливый. 2. գ. Болтун, крикун.
ԼՌԵԼ, եցի 1. Молчать, замолчать. 2. Умолкать, умолкнуть.
ԼՌԵԼՅԱՅՆ, մ. Молча, молчаливо.
ԼՌԵՑՆԵԼ, ցրի Заставить замолчать.
ԼՌԻԿ 1. մ. Молча, тихо. 2. ա․ Молчаливый, тихий. ◊ Լռիկ ու մնջիկ, տե՛ս Լռիկ-մնջիկ:
ԼՌԻԿ-ՄՆՋԻԿ 1. ա. Молчаливый, тихий, тихонький. 2. մ. Молчаливо, тихо, тихонько.
ԼՌԻՆ 1. ա. Молчаливый. 2. մ․ Молча.
ԼՌՈՐԵՆ, մ. Молча, молчаливо.
ԼՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Тишина. 2. Молчание. ◊ Լռություն պահպանել соблюдать тишину. Լռությամբ տանել молча переносить. Լռության մատնել՝ տալ обходить молчанием, умалчивать. Լռության մատնվել умалчиваться. Լռություն է տիրում царит тишина. Լռությունը խախտել՝ խանգարել՝ խզել нарушить тишину.
ԼՌՎԵԼ, վեց (բրբ.) 1. Заткнуться. 2. տե՛ս Լրվել։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ